MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Chefen för Nordiska motståndsrörelsens norska gren, Haakon Forwald, summerar här kampåret 2018 och reflekterar över det nya året.

December månad är över och vi är i skrivande stund ett par dagar in på det nya året. 2018 har varit ett särdeles framgångsrikt år för Nordiska motståndsrörelsen både i Norge och i Norden.

Vi finns nu representerade i hela Norden och för på daglig basis kampen för vårt folks överlevnad och frihet i fem olika länder. Rent formellt kanske undantaget Finland, där vi varit så framgångsrika att systemet känt sig nödgade att förbjuda oss.

LÄS ÄVEN: Motståndsrörelsens kampår i Sverige år 2018

Vi är utan tvivel Nordens största, bästa och mest aktiva nationella organisation och med anledning av vår världsåskådning kan man därför tryggt konstatera att det är nationalsocialismen som dominerar och är den drivande kraften i den nationella oppositionen i Norden. Framtiden ser ljus ut kamrater!

Som jag var inne på redan i senaste avsnittet av Frontlinjen så tycker jag att vi har utmärkt oss på flera punkter under 2018 och jag ska i denna artikel visa upp exempel på detta och fördjupa mig i några av de. Avslutningsvis ska jag avrunda med några reflektioner om det nya kampåret.

Revolutionära och fanatiska
Att få den revolutionära andan inarbetad i organisation, den radikala, fanatiska och kompromisslösa mentaliteten, offerviljan och hängivenheten – från chefer till aktivister – är något vi har arbetat med under en längre tid i Norge. Det är också detta arbete vi lagt extra vikt på under 2018 både internt och offentligt med aktioner, kampanjer och artiklar.

Man måste komma ihåg att vi är en förhållandevis ung organisation i Norge och att vi ständigt rekryterar nya medlemmar. Arbetet med att forma nya medlemmar till att bli hårdföra och orubbliga nationalsocialistiska aktivister är inte något som går över en natt. Det är därför fullt naturligt att arbetet med att inkorporera de i den revolutionära kulturen är något som tar tid.

Under 2018 har vi dock kunnat se exempel på att denna förvandling är i full färd. Med detta säger jag inte att vi är i mål, men jag konstaterar att vi är på god väg dit och att det är väldigt glädjande att se.

Konkreta exempel på vad jag pratar om finns det gott om. Aktivister som hånler när de trakasseras av systemets hantlangare och som sarkastiskt firar en polisanmälan. Medlemmar som delar ut flygblad ombord på ett flygplan. Anonyma medlemmar som tar steget fullt ut till att bli offentliga aktivister efter att systemet genomfört hembesök hos de. Aktivister som ger AFA-svin ”grisebank” på öppen gata i Oslo centrum, som ber lögnpressen att dra åt helvete och som blir stolta när deras chef utpekas som ”Nordeuropas farligaste man” av fienden.

En organisation som genomför spektakulära aktioner från öst till väst och från nord till syd, offentliga aktiviteter, torgmöten och aktivism – rakryggat och utan rädsla för uthängningar, media-hets eller systemtrakasserier. Detta är alla exempel på att den revolutionära andan lever och frodas i vår organisation.

Det handlar med andra ord om vilken sorts aktioner vi utför och med vilken inställning och mentalitet vi genomför dem. Det handlar om vår inställning till livet, till organisationen och till nationalsocialismen. Det handlar om att göra rätt och inte frukta något. Det handlar om att vara villig att offra allt – för att vinna allt.

Professionalitet och expansion
Vi har växt som organisation det senaste året och har rekryterat flera driftiga medlemmar med unika kunskaper och bred erfarenhet. Detta innebär att vi också har kunnat tillsätta fler personer på ansvarspositioner. Ett exempel på detta är att vi i januari 2018 utsåg en ny chefredaktör för Frihetskamp i form av Martin Oppegaard. Detta i sin tur gav oss möjligheten att lansera organisationshemsidan Motstandsbevegelsen.org för att Frihetskamp ska kunna bli en mer renodlad nyhetssida medan denna blir 100% organisationsrelaterad.

Ett annat exempel är att Tommy Nyberg kunde lämna över rollen som nästeschef för norska Näste 1 till Eskil Nielsen. Detta i sin tur gör att Nyberg kunnat gå in mer för rollen som riksrådsmedlem och hänge sig åt de uppgifter han har igenom det.

Lanseringen av Motståndsrörelsens första norskspråkiga podcast, Frontlinjen, är också något som faller in under expansion och professionalitet. Utan att vi växt som organisation, blivit mer professionella och organiserade hade detta inte varit möjligt.
I och med att jag själv är en del av projektet känns det lite märkligt att skryta om podden, men jag vill oavsett det bara säga hur viktigt satsningen faktiskt är. Frontlinjen bidrar till att rekrytera medlemmar, radikalisera folket och normalisera nationalsocialismen och organisationen. Ett sylvasst propagandavapen som vi bara har sett början av.

Summa summarum har vi växt, blivit mer professionella och vi har expanderat. Beslutsamhet, hårt arbete och målmedvetenhet lönar sig och vi har nu skördat en del av frukterna efter många år av hårt och tidskrävande kamparbete.

Erfarenhet, kunskap och repression
2018 har också varit ett år där vi lärt oss oerhört mycket och fått goda erfarenheter. Detta genom vår delaktighet i allt från den svenska valkampen till otaliga demonstrationer kors och tvärs över hela Norden, genom direktsändningar och presskonferenser, samt genom interna arrangemang och spektakulära aktiviteter. Detta har för oss varit goda lärdomar som gett nyttiga kunskaper.

En annan av årets viktigaste händelser var de på förhand utlysta torgmötena i Fredrikstad och Moss. Förutom att vara en enorm propagandaseger för Motståndsrörelsen, gav torgmötena oss värdefull erfarenhet och information om bland annat för- och nackdelar med att ansöka om demonstrationstillstånd kontra att genomföra icke-annonserade blixtaktioner.

Något annat som har gett oss både erfarenhet och kunskap under året är något vi ofrivilligt fått ta del av genom systemets repression. Här menar jag naturligtvis allt från större saker som förbudsförfaranden till banktrakasserier, men också mindre saker som hembesök från säkerhetspolisen, hetsartiklar i lögnpressen och överdrivna gränskontroller – för att nämna några.

Utöver att ge oss värdefull erfarenhet och kunskap och att det härdat oss som individer och som organisation så är detta också ett kvitto på att vi faktiskt gör ett gott arbete. Jag tror nämligen aldrig att vi har upplevt liknande förhållande som de vi genomgått under 2018 – såväl i Norge som i resten av Norden. Systemet är med andra ord eniga med oss – det har varit ett fantastiskt år för Motståndsrörelsen!

Innan jag ger mig in på 2019 vill jag passa på att säga till alla sympatisörer, medlemmar och aktivister: Ett stort tack för 2018! Tack för allt stöd, för alla era insatser, tid, energi och ert blod, svett och tårar. Det är med stolthet och glädje vi nu har kastat oss in i 2019 – mer kamplystna och segervissa än någonsin tidigare!

Motståndsrörelsen ska stå som en klippa i stormen
Vad gäller 2019 så har vi en en hel rad med konkreta planer och strategier, men kanske inget jag vill säga så mycket om just nu annat än att det kommer bli ett mycket spännande år. Vad jag dock vill runda av denna artikeln med är några reflektioner kring den nationella rörelsen i Norge och det vi har att arbeta med framöver i Nordiska motståndsrörelsen.

I likhet med övriga europeiska nationer som står i fritt fall till följd av sionist-globalisternas härjningar kan vi se att också Norge håller på att få ett begynnande nationellt uppvaknande. En misstro som ökar gentemot både systemet och den etablerade pressen i kombination med ett växande intresse för en mer nationalistisk och folkvänlig politik och livsstil.

Detta utnyttjas naturligtvis till fullo av allt från vanliga invandringskritiker till reaktionära ”nationalister”, karriärkåta opportunister och inte minst av fienden som älskar en svag och foglig så kallad opposition (läs: kontrollerad opposition). De adresser det segment av befolkningen som är i färd med att vakna, som i grund och botten sympatiserar med oss, men som anser att Motståndsrörelsen och nationalsocialismen är ” för extrem” och ”för radikal”.

Produkten de försöker sälja är snabba och mer eller mindre politiskt korrekta (läs: kosher) lösningar på ödesdigra och djupgående problem. De kan många gånger påminna om cyniska säljare som erbjuder snabba mirakelkurer för att bota allvarliga hälso- och livsstilsproblem. Detta är såklart dömt att misslyckas. Det ger falska förhoppningar, drar ut på tiden och förvärrar grundproblemet.

Vad är då vår roll i det hela? Vad ska vi göra i den kaotiska situationen? Nordiska motståndsrörelsen ska stå fast, som en klippa i stormen. Principfasta och kompromisslösa, fanatiska och revolutionära – från ledningen till aktivisten på gatan ska vi outtröttligt kämpa på, dag ut och dag in.

Vi ska berätta för folket det de behöver höra, inte nödvändigtvis vad de vill höra. Inga halvhjärtade försök, ingen populism, inga snabba mirakelkurer eller falska förhoppningar. Enbart radikal kamp och de revolutionära lösningar som nationalsocialismen erbjuder kommer rädda vårt folk från undergång.

Vi ska ge folket sanningen. Vi ska väcka de och vända de mot systemet – mot fienden. Vi ska organisera de i kampen för vårt folks överlevnad och frihet – och vi ska segra. Varken mer eller mindre.

Gör rätt, räds intet. Organisera dig i kampen idag!


  • Publicerad:
    2019-01-11 09:25