KRÖNIKA. Haakon Forwald tar i denna artikel upp två dagsaktuella nyheter för att illustrera hur det kulturmarxistiska andliga giftet totalt vänder upp och ned på vår moral, våra ideal och våra värderingar.

z1

Från de västliga regimerna och deras lydiga tjänare inom politiskt korrekt massmedia målas det upp en unisont negativ bild av Ryssland – som en ond, homofobisk och krigshetsande stormakt med en diktatorisk, intolerant och halvgalen kapten vid rodret.

Orsakerna till denna extremt svartvita framställning är flera. Starkt bidragande är Rysslands motstånd mot de kulturmarxistiska idéströmningar som idag fritt grasserar i Europas liberala ”demokratier”. Idéer och ideal som går stick i stäv mot individens, familjens, folkets och nationens intressen och som är i färd med att totalt bryta ned Europa och de europeiska folken.

Som exempel på hur dessa idéer kan manifestera sig kan nämnas: Ett förhärligande av idéer om att massinvandring och mångkultur är något positivt för nationen. Att homosexualitet är något naturligt som kan likställas med heterosexualitet. Att homosexuellas rätt att gifta sig och adoptera barn är något som kännetecknar en ”modern” och ”rättfärdig” nation. Att fri abort är positivt och en kvinnlig ”rättighet”.

z2

På samma sätt som kulturmarxismen förhärligar det onaturliga, destruktiva och samhällsupplösande försöker den också att aktivt bekämpa och riva ner allt som är sunt, konstruktivt, naturligt och samhällsdanande.

Ett exempel på Rysslands motstånd är landets lag från 2013 som förbjuder all form av homosexuell propaganda riktad mot barn. Något som naturligtvis blir negativt framställt i våra västliga och kulturmarxistiska regimer.

För att illustrera det ovan nämnda har jag valt ut två dagsaktuella nyheter. En från Sverige och en från Ryssland. Den första är ett resultat av folkfientlig kulturmarxism. Den andra är ett resultat av en folkvänlig politik som naturligtvis förkastas och fördöms av de förstnämnda.

z3

SVERIGE
I tidningen Metro blir den 13-åriga flickan Viktoriya hyllad för att hon stått upp som ”transperson” och som med familjens stöd kommer att genomgå hormonbehandling för att slutligen byta kön kirurgiskt.

Den 13-åriga flickan Viktoriya berättar i en intervju med tidningen Metro att hon ända sedan dagis känt att något var ”galet” med kroppen. Att hon inte var flicka, utan pojke. Enligt Viktoriya ska hon i andra klass ha kontaktat en lärare och berättat att hon egentligen var en pojke, men läraren avfärdade det som struntprat.

Efter denna episod hävdar 13-åringen att hon, som 7-åring, ska ha börjat läsa om transsexualitet på internet och att hon vid 10 års ålder ska ha insett att hon själv var en så kallad transperson. Det ska dock ha varit blott en månad sedan hon berättade detta för sin egen mamma, Elena.

Elena berättar till Metro att hon alltid vetat att hennes flicka egentligen var en pojke. Till och med innan födseln ska Elena varit övertygad om att det var en pojke och inte en flicka.

— Så det kom inte som en chock eller överraskning när han berättade det för mig. Och jag kände med en gång att jag var tvungen att hjälpa honom med denna förändring, berättar mamman.

Viktoriya, som nu bytt namn till Alex, berättar att hon nu har börjat förändra sitt utseende genom att bland annat klippa håret och köpa pojkkläder.

Nästa månad ska familjen söka upp en specialist så att den 13-åriga dottern ska kunna påbörja sin hormonbehandling. Så fort hon är 18 är planen att ändra hennes kön kirurgiskt.

z4

RYSSLAND
Samtidigt som man i Sverige hyllar en 13 år gammal förvirrad flicka för att stå upp som transperson och önska att byta kön delar Rysslands president ut medaljer till familjer som fått sju eller fler barn och som sörjer för att dessa barn får en god uppfostran.

Nio ryska familjer blev nyligen inbjudna till en officiell middag och ceremoni med president Vladimir Putin. Anledningen till detta var att de hade gjort sig förtjänta till att motta medaljen ”Föräldraskapets ära”. Kraven för att kunna vara en potentiell mottagare av medaljen ser ut på följande sätt:

Föräldraskapets ära delas ut till föräldrar som har uppfostrat sju eller fler barn, och som lägger särskild vikt på nästa generations hälsa, utbildning och fysiska, andliga och moraliska utveckling.

Utmärkelsen infördes i maj 2008 och delades ut för första gången den 13 januari 2009. Totalt väljs nio ryska familjer ut från Rysslands nio federala distrikt.

Se film från ceremonin nedan:

OBS!
Denna artikel är på intet sätt menad som en ”hyllning” till Ryssland och Putin. Den är snarare tänkt att medvetandegöra om det hot den kulturmarxistiska krigföringen utgör, och vilken skada den både har gjort och är i färd med att göra i våra länder.

Ursprungligen publicerad på Nordfront.net.

Källa:
Alex, 13, får äntligen vara pojke: ”Man ska inte vara rädd att berätta”


  • Publicerad:
    2015-06-05 16:16