Dagens datum 24 mars: Idag är det 25 år sedan som oljetankern ”Exxon Valdez” gick på grund vid Prince William-sundet utanför Alaskas kust. Oljetankern läckte ut 40 000 ton råolja och orsakade en massiv miljökatastrof.

valdez1

När Exxon Valdez-olyckan inträffade var det USA:s största oljeutsläpp i historien. Grundstötningen blev bland annat orsakad av att kaptenen på fartyget, Joseph Hazelwood, var berusad och hade överlåtit befälet till sina underordnade.

Hazelwood rapporterade tidigt på morgonen den 24 mars 1989 att fartyget gått på grund och ”tydligen läcker lite olja”. Oljetankern fortsatte att läcka och släppte ut närmare 40 000 ton, eller 42 miljoner liter råolja, i Prince William-sundet.

valdez2

Eftersom oljebolaget Exxon var oförberett tog det lång tid innan saneringsinsatserna kunde komma igång och oljan spred dig nästan 30.000 kvadratkilometer. Endast 5-7 procent av oljan fångades upp vid saneringsarbetet. Fisk, fågel-och djurbestånd har drabbats hårt och stränder och fisket har ödelagts.

Enligt Dune Lankard, en lokal fiskare, har katastrofen förstört samhällen eftersom den innebar en total förändring i befolkningens livsstil, som i huvudsak byggde på fiske.

I Cordova, den by som var värst drabbad, blev fiskare arbetslösa och företag gick i konkurs. Invånarna föll in i alkohol- och drogmissbruk, antalet skilsmässor ökade och fler och fler kämpade med depression. Förutom de fyra dödsfall som inträffade i samband med saneringen har minst sju personer begått självmord i kölvattnet av katastrofen, däribland stadens före detta borgmästare, Robert van Brocklin.

valdez3

När olyckan inträffade visste forskarna om att den skulle orsaka omfattande och allvarlig förstörelse av miljön, men antog att den skulle bli kortvarig. Detta baserades på att sillbestånden kom tillbaka bara ett år efter olyckan. Det har dock visat sig vara fel.

Sill- och laxbestånden började eftersom att minska, och i dag är fortsatt låg, hela 25 år efter att katastrofen inträffade. Inte heller späckhuggarbeståndet är tillbaka på normal nivå

För att undersöka vad som gjorde bestånden föll tittade forskarna närmare på laxägg och fann små mängder av tjärämnen som orsakar skadliga efterverkningar. Bland annat hade fiskarnas hjärtan ändrat form vilket lett till att deras simkunnighet reducerats.

valdez4

Eftersom alla upptäckter som forskarna gjort visar på långvariga, och i vissa fall irreversibla skador på naturen hoppas nu natur- och djurskyddsorganisationer att denna forskning kommer få konsekvenser för olja- och gasutvinningen i arktiska områden. Detta i en tid då kapitalistiska storföretag står i kö för att utnyttja naturresurserna i norr.


  • Publicerad:
    2014-03-24 15:08