MILJÖHOT. I hamnen i Hodiea ligger en oljetanker som rostar sönder. Ombord finns olja motsvarande 1,1 miljoner oljefat.

Oljetankern Safer i Jemen är en tickande miljöbomb. Redan år 1992 när denna bild togs, såg den risig ut.

Politiker i Jemens västra hamnstad Hodeida uttrycker oro för att den övergivna oljetankern Safer riskerar att explodera eller läcka olja på grund av temperaturstegring, hög luftfuktighet och fel beroende på negligerat underhåll.

De säger att oljetankerns värme- och kylsystem har slutat fungera beroende på brist på dieselolja som kan hålla dem igång. Skrovet visar nu också allvarliga tecken på att rosta sönder efter flera misslyckade försök att lasta av dess råoljelast.

Om inte något görs åt fartygets kondition kan det orsaka en miljökatastrof som beräknas bli fyra gånger värre är Exxon Valdez oljeutsläpp år 1989. Den oljekatastrofen är en av de värsta miljökatastroferna någonsin.

Saudiarabiskt ledd svältkampanj mot Jemen
År 2015 påbörjades en en militär kampanj mot Jemen av en koalition ledd av Saudiarabien. Även USA är involverat, liksom Israel. USA har tvingats erkänna att de har soldater i landet, men bara för att ”observera” utvecklingen, hävdas det.

På grund av den kampanjen lider nu jemeniterna av den värsta svältkatastrof orsakad av människor på 85 år.

Samma år hindrade Saudiarabien oljetankern Safer att lämna hamnen i Hodeida. De tvingade besättningen av från fartyget och har avsiktligt underlåtit att utföra viktigt underhållsarbete på skeppet. Detta har enligt experter orsakat att Safer numera praktiskt taget är en flytande tidsinställd bomb, med okänt explosionsdatum.

Fartyget har lastkapacitet för motsvarande 3,3 miljoner fat olja. Det beräknas att det finns en volym råolja motsvarande 1,1 miljoner oljefat ombord.

Sedan Safer övergavs har krigskoalitionen upprepade gånger hindrat andra fartyg att tanka Safer med dieselolja som används för kylsystem och för att släppa ut gaser som råoljan avger.

Förutom att orsaka den kanske värsta oljemiljökatastrofen hittills i historien, skulle det enorma oljeutflödet från tankern förmodligen förstöra hamnen. Det är genom den hamnen som 90 procent av Jemens förnödenheter når landet. Trafiken i Bab el-Mandebsundet skulle strypas vid en katastrof, och det skulle också ha en märkbar effekt på världsekonomin, hävdas det i en rapport.

Chefen för Jemens sjöfartsverk Mohammed Matouk, säger i ett uttalande att en miljökatastrof orsakad av Safer kommer att ha förödande konsekvenser.

— Vi talar om en enorm flytande tanker som togs i Jemens tjänst för 30 år sedan, och som innehåller mer än en miljon ton olja. Om en explosion inträffar kommer många länder, inklusive Saudiarabien, att drabbas av en miljökatastrof.

Flera kommentatorer gör antagandet att Saudiarabien har som strategi mot Jemen att låta oljetankern förlisa eller explodera, just i syfte att ytterligare försvaga Jemen.

Källa:
Prohibiting Maintenance of Tanker Off Yemeni Coast, Saudis Risk Explosion and Environmental Disaster


  • Publicerad:
    2019-08-04 20:20