INFORMATION. Här kommer viktig information från Nationella Fånghjälpen som återaktiverats och nu behöver ditt stöd.

fanghjalp

I en tid då oppositionella hängs ut som brottslingar och frihetskämpar kastas i fängelse är kamratskap och solidaritet extra viktigt att visa. Händelser som Frost-fallet, Kärrtorp och senast Jyväskylä är påminnelser om det uppochnedvända samhälle vi lever i. Ett samhälle styrt av destruktiva krafter. Ett samhälle där människor får tycka och tänka som de vill, så länge de tycker och tänker som systemet. Om man däremot tycker annorlunda räknas man i vissa fall som kriminell, vilket de många domarna mot bland annat Nordfront visar.

Nationella Fånghjälpen startades redan 2008 som ett sätt för människor att stödja de kamrater som blivit politiska fångar. Det faktum att det under en period inte var några frihetsberövade gjorde att verksamheten har varit vilande och skötts internt. Den senaste tidens händelser gör dock att vi behöver återaktivera verksamheten på en mer öppen front.

Den som har valt att aktivt delta i kampen för vårt folks överlevnad lever under det ständiga hotet om att bli frihetsberövad eller på annat sätt bli trakasserad av systemet. När systemet går in med olika åtgärder berör det ofta flera personer än den direkt berörda personen. Det kan röra sig om sambo, barn, föräldrar eller andra som indirekt påverkas av förtrycket. Fånghjälpen har som vision att i framtiden kunna bli ett stöd även för dem.

Att sitta frihetsberövad är påfrestande för den enskilde individen. Att inte ha möjlighet att kunna kommunicera med nära och kära eller styra över sin egen tid är en främmande situation för de flesta av oss. Försök att tänka dig in i situationen själv.

Känner du att du vill stötta och hjälpa till men vet inte vad du kan göra? Enkla saker som vykort, brev, artiklar, teckningar, böcker, roliga historier – ja allt uppskattas från någon som sitter frihetsberövad. En dag när man får brev från en kamrat känns betydligt lättare än en dag när man inte får det.

Vill du istället skicka pengar till de intagna så skicka till plusgiro: 53 07 66-5. Märk inbetalningen med ”Fånghjälpen”.

På följande uppgifter kan du överföra pengar från utlandet:

IBAN: SE21 9500 0099 6018 0530 7665
BIC: NDEASESS

Aktivister riskerar villigt sin frihet och när någon blir fängslad faller ansvaret på oss andra att se till att deras tillvaro i fängelset eller häktet blir så bekväm som möjligt.

En dag kan det vara du som sitter där. Tänk efter, vilket stöd vill du själv ha då?

Vid frågor rörande Fånghjälpen kontakta Pär Sjögren0768329205 eller fanghjalpen@nordfront.se


  • Publicerad:
    2015-08-25 13:45