Dagens datum 23 maj: Den 23 maj 1896 föddes Felix Steiner, general i Waffen-SS. Felix Steiner skulle göra sig känd som en mycket kompetent militär och organisatör av utländska frivilliga.

steiner-tummeFelix Steiner föddes den 23 maj i Stallupönen, Ostpreussen. Efter att ha tagit studenten i Königsberg tog han värvning i armén som officerskadett. Kort efter Steiner gått in i armén bröt det första världskriget ut och han sändes till fronten. Hösten 1914 sårades han svårt vid en strid i dagens Litauen. När kriget tog slut hösten 1918 hade Felix Steiner stridit på både öst- och västfronten, han hade tilldelats järnkorset av första och andra klass för tapperhet. Han hade även befordrats till löjtnant.

Efter krigsslutet gick han med i den Ostpreussiska frikåren, och här stannade han under några år fram till att frikårsförbandet införlivades i riksvärnet. Steiner blev kvar i riksvärnet fram till 1933 då han som major lämnade armén.

Sommaren 1935 accepterades Felix Steiner som medlem i SS och placerades som SS-Sturmbannführer och bataljonschef i regementet Deutschland, som var en del av SS-Verfügungstruppe (SS-VT).

Här skulle Steiners talanger som utbildare får gehör. Han slopade mycket av kaserngårds-disciplinen för att istället öva männen i realistiska stridsövningar med skarp ammunition. Steiner vidareutvecklade stormtrupps-taktiken från det första världskriget, med små självständiga elitenheter med tung beväpning för genombrott i de fientliga linjerna.

Med mottot ”Svett sparar blod” var också hård fysiskt träning en viktig del av Steiners utbildning av männen. Han var också föregångare med att införa den kamratanda mellan manskap och officerare som kom att prägla Waffen-SS, han ansåg att en bra chef ska leda genom exempel. Steiners träningsmetoder kom så småningom att överföras till hela SS-VT.

Inom kort befordrades Steiner till SS-Standartenführer och fick befälet över hela regementet, som under Steiners ledning kom att bli ett exemplariskt förband.

Vid krigsutbrotten ledde Felix Steiner sitt förband genom det polska och franska fälttåget. För regementets insatser i väst fick han i augusti 1940 Riddarkorset.

Samma höst beslutade Heinrich Himmler om att sätta upp ett förband med frivilliga från Norden. Felix Steiner valdes för att leda förbandet och han befordrades till SS-Brigadeführer. Vid grundandet kom även förbandet att innehålla frivilliga från Västeuropa, främst holländare. Divisionen kom att kallas SS-Division Wiking, och bestod av tre regementen, Germania (tyskar), Nordland (nordmän) och Westland (holländare).

Felix Steiner eskorterar Vidkun Quisling vid ett frontbesök 1942

Felix Steiner eskorterar Vidkun Quisling vid ett frontbesök 1942

I april 1941 var divisionen färdigutbildad och ansågs redo för fronttjänst. I juni 1941 var divisionen en del av armégrupp syd, som vid Operations Barbarossas start föll in i Ukraina. Under samma sommar anslöts även en bataljon finska frivilliga till divisionen och skickades för träning.

Felix Steiner kvarstod som befälhavare för division Wiking fram till våren 1943 då man beslutade att en ny enhet med frivilliga skulle sättas upp. Den 3:e SS pansarkåren var den nya enheten, med sig tog Steiner Nordland-regementet som kom att utgöra grunden för 11.SS-Division Nordland, där de flesta svenskarna kom att tjänstgöra. Till pansarkåren anslöts även fler förband, bland annat en nederländsk brigad samt pansarförband.

Felix Steiner tillsammans med Hitler och Leon Degrelle

Felix Steiner tillsammans med Hitler och Leon Degrelle

Efter en lugn start med anti-partisan operationer på Balkan förflyttades Steiners pansarkår till Estland, där estniska Waffen-SS förband anslöts, i vilka Alfons Rebane och Paul Maitla ingick. Efter en lugn start i Estland skulle Steiners män snart få vara med om så hårda strider man aldrig kunnat drömma om. Från våren 1944 var Steiner involverad i extremt hårda defensiva strider med numerärt överlägsna sovjetiska förband. Steiner orsakade fienden mångdubbelt större förluster än vad hans egna förband led. För striderna i Estland belönades Felix Steiner med svärden till Riddarkorset.

Felix Steiner drabbades hösten 1944 av sjukdom och tvingades lämna över befälet av kåren. Efter att ha tillfrisknat i januari 1945 kom Felix Steiner leda en rad förband. I detta sena skede av kriget var många av förbanden rena ”pappers-förband” och bestod av diverse rester av utslagna enheter och folkstorm. Med dessa resurser var möjligheten till offensiva operationer väldigt begränsade.

Felix Steiner kapitulerade till amerikanska trupper den 3 maj 1945. Han satt i krigsfångenskap fram till i april 1948. Efter kriget höll han fortsatt bra kontakt med sina vapenbröder i Waffen-SS, han skrev även flera böcker om krigsåren och de utländska frivilliga i SS.

Felix Steiner avled vid 69-års ålder, den 12 maj 1966.


  • Publicerad:
    2018-05-23 00:19