INRIKES. Feministiskt initiativs kongress valde idag Gudrun Schyman, Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson till talespersoner för partiet. Inför valet 2014 tänker man profilera sig som det mest feministiska och mångkulturalistiska partiet av alla.

FI:s trojka - Sissela Nordling Blanco, Gudrun Schyman samt Stina Svensson.

FI:s trojka – Sissela Nordling Blanco, Gudrun Schyman samt Stina Svensson.

Personerna ovan har aldrig gjort någon hemlighet av att deras fiende är den vite, heterosexuelle mannen. Sissela Nordling Blanco menade nyligen under en mångkulturell konferens att antirasister måste erkänna existensen av ras i syfte att kunna tala om de ”rasistiska strukturer” som enligt henne finns i samhället och som gynnar vita män. Såväl Nordling Blanco som Gudrun Schyman anser att ”kvinnohat och rasism hänger ihop” genom att de så kallade patriarkala strukturerna utövas av vita heterosexuella män i samhället.

Efter FI:s kongress står det klart att man ska fortsätta sin kamp mot vita heterosexuella män och föra fram frågor om antirasism, mångkultur, feminism och HBTQ. I ett pressmeddelande säger Sissela Nordling Blanco följande:

Nu är det skarpt läge! Vi måste välja färdriktning för Sverige och Europa. När andra partier anammar en rasistisk retorik väljer vi att stå upp för mänskliga rättigheter, öppna gränser och en antirasistisk politik.

Chilenskan Nordling Blanco skriver också i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning att FI vill skapa en arbetsmarknad ”inte bara för de som är blonda och blåögda”. Nordling Blanco påstår dessutom att dessa blonda och blåögda svenskar är sämre högskoleutbildade än invandrare:

Regeringens lösning på arbetslösheten bland utrikesfödda är att skapa fler lågkvalificerade arbeten och lägre löner. Detta trots att Sverige har bland Europas bäst utbildade utrikesfödda, som dessutom oftare har högskoleutbildning än inrikesfödda svenskar.

På sin hemsida skriver FI att ”vi ska resa kravet på öppna gränser” och ”verka för att ingen ska kunna dömas till utvisning”. På hemsidan förknippar man också rasism med sexslaveri och människohandel:

Sexslaveri, människohandel och prostitution är vardag för många kvinnor. De patriarkala strukturer som upprätthåller dessa förhållanden går hand i hand med rasistiska strukturer.

I FI:s förklaring inför riksdagsvalet säger man att man har feminism som grund och att man inte betecknar sig som varken ett socialistiskt eller liberalistiskt parti, då dessa ideologier är skapade av män. Man hyser inga illusioner om att man kommer nå något större parlamentariskt inflytande utan är inställda på att istället påverka systemet inifrån:

Feministiskt initiativ är inte i första hand ute efter regeringsmakten. Vår roll är att höja våra röster för att tvinga andra att tala! […] Vi ska synliggöra samhälleliga konflikter och dess konsekvenser på alla områden; från det mest privata till det offentliga, från finstilt och raffinerad diskriminering till det brutala patriarkala, rasistiska och heterosexistiska våldet och det militaristiska vansinnet.

I FI:s styrelse sitter 14 kvinnor och en man. En av kvinnorna, Sahar Mosley, är funktionshindrad, lesbisk och invandrad på samma gång och kan därför anses stå som ideal för hur man ska vara enligt FI. Partiet upprätthåller dock de ”rasistiska maktstrukturerna”, eftersom majoriteten styrelsemedlemmar och talespersoner är vita.


  • Publicerad:
    2013-04-07 22:33