USA. Russia Today (RT) publicerade idag ett kortare inslag om drönarövervakning i USA.

Tekniken har nu kommit så långt att drönare dygnet runt skulle kunna övervaka och filma hela USA och lagra informationen. På så vis skulle polis och andra myndigheter kunna granska gammalt filmmaterial och se vad som hände på en specifik plats vid en viss tidpunkt.

Trots att användandet av drönare för övervakning av de egna medborgarna mött protester förutspås det att drönare alltmer kommer användas på det viset i framtiden. I vissa delstater har drönare redan inhandlats av myndigheterna.

Se inslag nedan:


  • Publicerad:
    2013-03-27 21:34