FINLAND. Förra året fattade finska Migrationsverket tre gånger fler utvisningsbeslut än för fyra år sedan. Myndigheternas linje skärptes sedan det visat sig att sådana som befinner sig illegalt i landet – ”papperslösa” – begår brott.

Förra året fattade Finland 270 utvisningsbeslut, vilket är tre gånger så många som för fyra år sedan. Grund för utvisningarna är antingen kriminell verksamhet eller olaglig vistelse i Finland. Yle skriver att myndigheternas linje har skärpts betydligt efter att en kosovoalbansk ”papperslös” gjorde sig skyldig till flera brott i Finland vilket kulminerade med en massaker på fyra personer vid ett köpcenter i Esbo 2009.

Källa:
Finland utvisar allt fler utlänningar


  • Publicerad:
    2014-01-04 18:52