FEMINISM I åratal mjölkade den otrogna kommunpolitikern sin exman på 500 euro i månaden trots att ett DNA-test bevisat att han inte var barnets biologiska far. Från de övriga politikerkollegorna fick den bedragne under åren ingen hjälp men nu kommer kanske en juridisk vändning i samband med ett färskt domslut.

Partisaani skrev 2020 om det finska Samlingspartiets representant Paula Miettinen och hur hon i åratal med god hjälp från rättssystemet, har lurat till sig barnunderhåll från en man som inte är far till barnet. Barnets riktiga far ska vara en man vid namn Sami Jokelainen som också är medlem i Samlingspartiet.

Den drabbade, Jani Kylä-Harakka, levde i tron att barnet var hans tills han fick tag på en epost-konversation som avslöjade identiteten på barnets riktiga pappa.

— Hustruns planering och samvetslöshet översteg helt min förmåga att förstå. Det blev klart för mig att hon på sätt och vis hade konkurrerat om faderskapet. Jag var hennes backup-system. När hon inte kunde hitta en annan man för sig själv och barnets vårdnadshavare försökte hon hålla mig juridiskt knuten till barnet i hopp om barnbidrag, beskrev Kylä-Harakka sina känslor.

Juridisk kamp och kalla handen från övriga politiker

Efter att Kylä-Harakka hade gjort upptäckten lät han omgående göra ett DNA-test, som bevisade det han redan visste, att han inte var far till barnet. Han ansökte om ogiltigförklaring av faderskapet, men på grund av att han gjorde det sju veckor för sent så bestämde domstolen att hans faderskap bara kan upphävas ifall Miettinen också yrkar på det.

Exfrun meddelade att hon motsätter sig en uppsägning av faderskapet och Kylä-Harakka blev således ålagd att betala 500 euro i månaden i underhållsbidrag.

Kylä-Harakka har spenderat tiotusentals euro på juridiska strider och drabbats av psykiska problem på grund av sina erfarenheter. Han bad även Miettinens kollegor i Tusbys kommunfullmäktige att ta ställning till situationen, vilket ledde till att representanterna från samtliga partier vände honom ryggen.

Han har också ringt polisen och bett dem utreda exfrun för bedrägeri vilket heller inte ledde någonstans eftersom polisen inte ens påbörjade en utredning om saken.

Enligt Partisaani har Paula Miettinen även lämnat in polisanmälningar mot offentliga personer som har kritiserat hennes tillvägagångssätt i fallet.

Upprättelse för Kylä-Harakka?

Efter många om och men verkar det dock som att Kylä-Harakka kan komma att befrias från försörjningsplikten. I vad som beskrivs som ett ”historiskt nederlag” i en ny artikel i Partisaani från i tisdags, menas att ”rättens beslut kan komma att markera slutet på det legaliserade rånet” som Miettinen i åratal har utfört mot sin exmake.

Kylä-Harakka skriver om beslutet på Twitter.

Tingsrätten fattade ett beslut. För första gången bedömde domaren barnets bästa i en serie händelser och fattade sitt beslut utifrån barnets bästa. Barnet tilldelades en vårdnadshavares ställföreträdare – som kan utnyttja barnets rätt att ansöka om faderskapsrättelse. (Känner mig lite tom).

Tweeten översatt till svenska

Det återstår nu att se om ställföreträdaren kommer ansöka om fadersskapsrättelse så att Kylä-Harakka inte längre behöver försörja Miettinen och hennes son.