MUSIK Då Finlands 106:e självständighetsdag firades i onsdags uppmärksammar Nordfront grannen i öster med en svenskfinsk militärmarsch. Marschen vars upphovsman är höljd i dunkel har fått text av Zacharias Topelius och används ännu idag flitigt av både de svenska och finska arméerna.

Veckans låt ”Finska rytteriets marsch” – som i Finland är känd som ”Hakkapeliittain Marssi” vilket i sin tur betyder Hakkapeliternas Marsch” – är en svenskfinsk militärmarsch vars kompositör förblivit okänd. Hakkapeliter syftar på de finska kavalleristerna som på 1600-talet rekryterades från Finland för att strida i den svenska armén. Den välkända texten till marschen författades år 1872 av den finlandssvenska poeten Zacharias Topelius.

Melodin till ”Finska rytteriets marsch i trettioåriga kriget”, vilket är marschens fullständiga namn, tros vara mycket gammal och kan ha använts redan under trettioåriga kriget. På 1880-talet antogs den som honnörsmarsch för Uleåborgs bataljon och på 1890-talet för Dragonregementet.

Efter att Finland förklarade sig självständigt år 1917 blev den honnörsmarsch för hela det finska kavalleriet. I dag används marschen som honnörsmarsch för bland annat finska huvudstaben och arméstaben samt som regementsmarsch för Tavastlands regemente i Finland och Norrbottens regemente i Sverige, dock med en ny text. Den var tidigare även Kungliga Smålands husarregementes marsch tills regementet lades ned år 1927.

Flera officerare och högt dekorerade finska soldater har gravsatts till tonerna av marschen. Bland annat generalen och Mannerheimriddaren Adolf Ehrnrooth år 2004.