Kampgrupp 104 agerade lantbrevbärare och delade ut 300 flygblad i Rangeltorp, Dyringtorp, Lövåsen, St Ulvgryt, Falltorp, Källtorp, Vallbytorp, Granhammar, Björklund, Knista, Östa, Hidingebro, Vombo, Västra Via, Norrgårda, Grönäng och Vad.

IMG_4819


  • Publicerad:
    2017-01-30 15:00