Onsdagen den 30 augusti var dags för Svedalas kommuninvånare att få ta del av information från Nordiska motståndsrörelsen.

Cirka 450 flygblad delades ut i såväl centrala Svedala som i närliggande byar så som Tittente, Norra Lindholmen, Lilla Svedala och det passades även på att blada upp ett par Metrobehållare. Aktiviteten flöt på bra i sommarvärmen som tycks ha slagit klorna i Skåne för tillfället.

Kamrat, ung som gammal, gör din plikt för att rädda vår ras och för att säkerställa en framtid för våra nordiska barn! Anslut dig till oss i Nordiska motståndsrörelsen för att befria oss från det judiska giftet som idag kontrollerar oss!


  • Publicerad:
    2017-09-01 06:00