INRIKES. Två folkpartister med invandrarbakgrund kritiserar idag vänsterrörelsens antirasism som de menar helt ignorerar den svenskfientliga rasismen.

debattörer

Robert Hannah och Simona Mohamsson, två folkpartistiska riksdagskandidater med invandrarbakgrund, har idag skrivit en artikel som belyser den ofta nedtystade rasismen som riktas mot svenskar i framför allt invandrartäta förorter.

Debattörerna skriver:

Den senaste tidens debatt om strukturell rasism, vithetsnormer och rasifiering som vänsterrörelsen driver är djupt problematisk. Den saknar bredd eftersom den helt bortser från hur etniskt svenska arbetarklassungdomar drabbas av rasism i bland annat förortsskolor. Man väljer att bortse från den rasism som dessa ungdomar drabbas av enbart eftersom de är vita och etniskt svenska. Detta fastän dessa ungdomar inte kommer från någon maktelit, utan oftast tvärtom från mindre bemedlade familjer. Debatten saknar även djup då debattörerna inte ger några som helst svar på hur man genom politiken kan bekämpa intolerans. Vänsterns fixering vid hudfärg och ras snarare befäster uppdelningen i ”vi” och ”de” och skapar ännu mer splittring. Utöver omställningen till ett nybyggarsamhälle behövs även en attitydförändring i svenska skolor, vilket inkluderar en nolltolerans mot rasism, mobbing och kränkningar av mänskliga rättigheter. I alla svenska skolor. Både i förorter som Hammarkullen och i medelklassområden som Örgryte. Både i staden och på landet. All rasism är rasism oavsett om den drabbar majoritetsbefolkningen eller minoritetsbefolkningen. Även rasismen som drabbar etniska svenskar måste bekämpas.

Folkpartisterna beskriver ärligt sina upplevelser från förorterna på följande vis:

Vad är det värsta ni kan bli kallade? ”Svensk!” ropar gruppen på tio svenska grabbar med utländsk bakgrund samstämmigt. De fåtal etniskt svenska ungdomarna i hörnet av rummet tar inte ens notis. Detta är deras vardag i förorten: svennehora, svennebög, bonde, svennerasist, och jävla svenne. Ord som de dagligen får utstå. Det är nästan alltid samma situation när vi besöker svenska förortsskolor. Eleverna visar öppet sitt förakt mot vad de kallar svenskt.

De två invandrardebattörerna skyller dock problemet på det svenska samhället och menar att lösningen är en mer nyliberal bostads- och arbetsmarknadspolitik som helt magiskt skulle leda till ett mångkulturellt paradis med välintegrerade invandrare. Sveriges politik måste ställas om från gårdagens industrisamhälle till morgondagens ”nybyggarsamhälle”, menar debattörerna.

Robert Hannah är sedan tidigare mest känd för att han kom ut som homosexuell, något som var problematiskt på grund av hans irakiska bakgrund då många av hans landsmän hyser ett stort hat mot homosexuella.

Källa:
”Även rasism mot etniska svenskar måste bekämpas”


  • Publicerad:
    2014-03-17 12:45