En skara kamrater från Näste 2 tillsammans med sympatisörer och vanliga dissidenter samlades för att höra på Jüri Lina om hans upptäckter om världsordningens mästare och deras historia och planer.

Föredraget hölls i en liten lokal som anordnarna hittat efter att ha blivit portade från att hålla föredrag i en av frimurarnas lokaler i TR-huset i Göteborg. Föredraget handlade till stor del om hur den marxistiska skolningen av medborgarna lett till att vi undanhållits vetenskapliga sanningar om djur, natur, vår kultur och historia.

tmp_19287-imag00062131714362


  • Publicerad:
    2016-10-18 18:38