INRIKES. Försvarsmakten har röjt hundratals hemliga anläggningar, avslöjar Dagens Nyheter.

Försvarsmakten har offentliggjort kartor som röjer hundratals hemliga anläggningar, rapporterar Dagens Nyheter i en artikel. Med hjälp av dessa kartor och enkla hjälpmedel som en dator och vanliga karttjänster kan man hitta dessa objekt, som finns i samtliga 21 län i Sverige.

— Även om kartorna inte ger hela bilden, så tillhandahåller Försvarsmakten verktyg som gör det mycket enklare för en aktör att samla in den här informationen. Man får överblick och en hygglig bild över hela Sverige, säger Johan Wiktorin, ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien till DN.

Den pensionerade översten Anders Emanuelson, som varit chef för P7 utanför Lund, anser inte att informationen om Skånes tio känsliga områden ska ligga ute:

— Det är märkligt att sådan här information ligger ute. Har man inte gjort en sekretessprövning innan man lägger upp den? Den här borde ha skyddats, absolut, säger Emanuelson till DN.

Att informationen man släppt kan vara skadlig för rikets säkerhet har Försvarsmakten själv konstaterat, men trots detta listar man exempel på vad som kan finnas på anläggningarna, exempelvis vapen, underrättelser, ledning eller förråd.

— Sverige är fantastiskt och Försvarsmakten är ännu mer fantastisk. Här bjuder man på systematisk information med fina kartor över alla län. Det är en inkörsport till skyddade objekt. I stället för att leta över hela norra Skåne kan man nu söka i tre koncentrarade områden. Det är oerhört arbetsbesparande, säger Wilhelm Agrell, seniorprofessor i underrättelseanalys.

Med hjälp av Boverkets kartor över riksintressen, som är mer detaljerad, kunde DN enkelt hitta en anläggning på en plats man hemlighåller. Några hundra meter in på en skogsbilväg, bakom en vägbom, fanns ett förråd i betong med kraftiga ståldörrar. På skyltar vid objektet står att anläggningen inte får avbildas eller mätas, men på Lantmäteriets karttjänst har DN kunnat se förrådets position, mått och kvadratmeteryta.

— Det här är mycket skyddsvärda objekt. En person som fått två timmars utbildning i underrättelseanalys kan lätt tilverka en lista med Sveriges mest hemliga anläggningar, säger en officer till DN.

— Försvarsmakten har nog inte förstått vad man har gett bort. Det är skrämmande och märkligt. Detta är minst lika allvarligt som Transportstyrelsen.


  • Publicerad:
    2020-12-08 23:40