På lördagen begav sig aktivister ur Motståndsrörelsen i sedvanlig ordning till Varbergs torg för att sprida Organisationens budskap till ortsborna.

Som vanligt var de allra flesta positivt inställda till såväl tidningen, Nationellt Motstånd, vilken aktivisterna sålde, som till Motståndsrörelsens allmäna närvaro och aktivitet i Varberg.

Det enda ”störningsmoment” som uppkom var då en ung kommunistjänta som tillsammans med en än mer rabiat låtsasproletär beklagade sig över hur de patriotiska aktivisterna bedrivit ”olaga registrering” mot Kommunistiska Partiet genom att fotografera deras fanor under en aktivitet i förra veckan.
Kommunistjäntan hävdade även att det minsann inte var tillåtet att kalla folk för just kommunistjäntor i aktivitetsrapporter på internet.

När flertalet tidningar bytt ägare och torget blev allt mer folktomt begav sig aktivisterna från platsen för att konstatera en ytterligare lyckad aktion.


  • Publicerad:
    2006-06-17 23:40