Minst sex bussar har stuckits i brand, i en av dem höll en kvinna på att mista livet och flera andra passagerare blev skadade. Bilar brinner med jämna mellanrum i förorterna. 47 personer greps i helgen. Polisen angrips av organiserade grupper. Det är Frankrike 2006 och en försmak av vad som väntar i det mångkulturella helvetet.

Patrick Trotignon har arbetat som polis i trettio år och beskriver polisens arbete i de främlingsdominerade förorterna som en krigssituation. Gaelle James arbetar i Montreuil, en förort öster om Paris håller med. ”Vi konfronteras av fler och fler brottslingar som bara blir våldsammare”, säger hon och tillägger, ”de är ute efter att döda poliser nu.”

Detta kanske låter otroligt, men tyvärr visar den senaste tidens händelser att det är den bistra verkligheten som kommit ikapp.

Organiserade attacker
Exempelvis körde en polispatrull rakt in i en fälla den 13 oktober i en Parisförort. Två bilar blockerade polisbilen medan ett dussintal främlingar, beväpnade med järnrör och knivar, angrep poliserna.

Poliserna slog sig fria ur situationen utan att använda sina vapen men en av dem hamnade på sjukhus med bruten käke. Gaelle James berättar att sådana attacker nu sker allt oftare. Enligt henne har man även råkat ut för att man slängt ut tvättmaskiner från hus på myndighetsfordon. ”Räddningstjänsten rycker inte ut till vissa områden längre,” berättar hon.

Enligt polisman Trotignon är attackerna strukturerade enligt militära mönster. ”Operationerna planeras av äldre befälhavare, vilka har personer under sig som ringer nödsamtalen, och så fotsoldaterna som genomför attackerna enligt order.”

Frankrike idag, Sverige i morgon
De svenska förorterna är på väg åt samma håll, det har redan börjat. Främlingarnas fiendskap mot svenskarna ökar i takt med varje nytt uttalande om svenskarnas skuld till deras situation. Redan idag utsätts svensk polis för hot när de rycker ut till gettona och även räddningstjänsten har attackerats med stenar, exempelvis i Malmö. Skillnaden mellan Sverige och Frankrike är att det i Sverige ännu hålls under någon sånär kontroll. Men även här sprids det, i Malmö eskalerar det och upploppet i Ronna, Södertälje visar vartåt det lutar. Även Göteborg infekteras av ökad gängkriminalitet som till och med lett till att man sprängt bilar centralt i staden till livsfara för vanligt folk.

Mångkulturförespråkarna gräver en grav åt oss alla och den kommer att fyllas av offren från de strider som bryter ut när deras sociala experiment brakar samman. Redan idag tar svenska ungdomar smällen av att ha förvandlats till andra klassens medborgare i sitt land. Redan idag möter de svenska polismännen det gryende hatet medan systemet svarar med att försöka inlemma dessa element i kåren.

Vidare finns det olika anarkistiska grupperingar som inget hellre önskar än att driva fram upplopp och oordning i Sverige, dessa jublar redan över händelserna i Frankrike . Då och då tillfredställer de sin destruktiva ådra genom att vandalisera och konfrontera polis. De använder Internet som medel för att skapa en mer militant framtoning och har redan dragit på sig säkerhetspolisens ögon genom angrepp mot Centerpartiets lokaler innan valet.

När dessa krafter lyckas samverka kommer det att bli våldsamt, mycket våldsamt. Vi har sett det förut i historien och polismannen som idag skall konfrontera anarkin på gatan gör det med mycket begränsade medel på grund av deras chefers svek mot dem.

Vi kommer att vara beredda
Motståndsrörelsen kommer att stå redo att möta även detta hot mot Sverige och svenskarna. Vi kommer att bekämpa alla destruktiva strömningar, de på högsta nivå såväl som de på gatorna. Vi kommer inte att ge upp. Hur effektiva vi kommer att kunna vara beror på er, ni svenska män och kvinnor, som ännu inte beslutat om ni skall fortsätta vända bort blicken eller om ni skall ta ert ansvar för varandra och för vårt land.


  • Publicerad:
    2006-11-01 00:00