CORONARESTRIKTIONER Fria moderata studentförbundets ordförande John Norell meddelar att man framöver kommer strunta i coronarestriktionerna.

I en debattartikel i Svenska dagbladet går John Norell, ordförande för Fria moderata studentförbundet, till attack mot regeringens coronarestriktioner.

Norell, som skriver att han anser att det är bra att vaccinera sig mot coronaviruset, menar att restriktionerna är oproportionella och att argumentet om att smittspridningen måste minskas inte håller.

Det är enligt honom sjukvården som är underdimensionerad och att det inte är rimligt att införa restriktioner av den anledningen, samtidigt som han varnar för att låta detta bli ett nytt normalläge.

I slutet av artikeln låter Norell meddela att hans förbund inte kommer följa restriktionerna:

Vi ser inte längre regeringens restriktioner som legitima och kommer inte att begränsa vår grundlagsskyddade, demokratiska verksamhet för att följa dem. Vi har ett ansvar gentemot våra medlemmar liksom de idéer om mänskliga fri- och rättigheter att upprätthålla den politiska åsiktsverksamhet vi bedriver. Dörrarna till våra möten kommer förbli öppna för den som önskar komma även om det innebär att gränsen om 20 personer passeras.