EU. Det överstatliga globalistprojektet EU, som redan tidigare arbetar för att svenskar ska förbjudas att jaga och promenera i skogen på en tiondel av sitt territorium, vill bygga tusentals vindkraftverk längs svenska kuster. Det senare framgår i ett förslag som nyligen godkänts av EU-parlamentet.

EU vill att Sverige ska bygga tusentals vindkraftverk längs sina kuster. På bilden vindmöllor vid Aggersund i Danmark. Foto: News Øresund – Johan Wessman © News Øresund (CC BY 3.0).

EU vill bygga tiotusentals vindkraftverk längs med kusterna i Europa, skriver Jessica Stegrud (SD) och Mattias Bäckström Johansson (SD) i ett debattinlägg med rubriken ”Ska Sverige bli hela EU:s vindkraftspark?” i Aftonbladet.

I ett förslag som nyligen godkänts av EU-parlamentet framgår att det fram till 2050 ska byggas tiotusentals vindkraftverk längs Europas kuster. Vindkraftverken ska främst placeras i Nordsjön och Östersjön vilket innebär innebär att Sverige kommer att få tusentals vindkraftverk längs med sina kuster.

Jakt, fiske och skogspromenader ska förbjudas på en tiondel av Sveriges yta

EU-kommissionen driver samtidigt på att ”skydda” 30 procent av Europas mark, där runt en tiondel ska få ett ”mycket strikt skydd” vilket medför att skogsbruk, jakt och fiske förbjuds i dessa områden.

Nordfront har tidigare uppmärksammat att det överstatliga globalistprojektet vill förbjuda jakt på en tiondel av Sveriges yta och att människor även ska hindras att vandra i skogen, något som skulle upphäva den svenska allemansrätten.

Vindkraftverk ska få byggas medan svenskar förbjuds nyttja sin egen mark

Detta till trots så kan EU tänka sig att tillåta så kallade ”energiinstallationer” – vilket underförstått syftar på vindkraftverk. Svenskar ska i sitt eget land förbjudas nyttja sin egen mark för traditionellt naturbruk medan de kontroversiella vindkraftverken ska få byggas både på land och till havs.

I artikeln menar man att detta visar hur man i maktens korridorer i Bryssel ser på Sverige:

Ett glesbefolkat land i norr som man kan hantera lite hur som helst. Samtidigt flyttas successivt ännu mer makt till dessa korridorer, vilket i längden innebär att man inte behöver ta hänsyn till opinionen i mindre medlemsstater. Dessutom driver i synnerhet Miljöpartiet på för ännu mer vindkraft och ännu större restriktioner för skogsbruk, jakt och fiske.

Invånare som protesterar körs över av politiker och regering

De flesta som vill ha vindkraften bor i städer, långt från de områden som drabbas och som ofta hårt exploateras av vindkraftsbolagen. De som bor nära naturområden som förstörs av vindmöllorna har dock lite att säga till om. Nyligen försökte kommuninvånarna i Malung-Sälen hindra att en vindkraftspark skulle byggas på Ripfjället. Deras mål var att bevara skogen, viltet, fäbodarna och lugnet i den vackra naturen i området, men de kördes helt enkelt över av sina kommunpolitiker.

Negativa konsekvenser från vindkraftverken och som påverkar den lokala miljön är att rotorbladen dödar stora mängder fåglar, fladdermöss och insekter. Människor som utsatts för bullret från vindkraftverken har rapporterat om både psykiska och kroppsliga stressreaktioner.

Flera andra liknande fall är under uppsegling på andra håll i landet, vilket regeringen nu vill hindra genom att inskränka möjligheten till kommunalt veto.

EU vill påverka Sveriges industri och bestämma i andra nationella angelägenheter

Inom globalistunionen pågår även en diskussion om hur olika verksamheter ska indelas under begrepp som ”hållbara” eller ”icke hållbara” och där de som faller under det senare ska få sämre villkor för att finansiera investeringar och bedriva sin verksamhet.

Artikelförfattarna summerar med att EU:s överstatlighet är problematisk då man ger sig in på områden som är nationella angelägenheter och att Sverige redan nu behöver sätta ned foten:

Om vi inte reagerar mot detta nu så är inte bara vår industri och vår natur i fara, utan även en stor del av vårt nationella självbestämmande.

Den röda tråden i allt detta är att EU:s överstatlighet kan få oöverskådliga konsekvenser för Sveriges del och man slås verkligen av avståndet mellan en schablonartad skrivbordsprodukt på ett kontor i Bryssel och den svenska verkligheten.


  • Publicerad:
    2021-02-08 11:55