GOD JUL. Här kommer en kortare julhälsning från Nordfronts medarbetare Sebastian Elofsson.

godjul_2016

Finns det någon mer underbar och helig känsla än den julen ger oss? Det är en fröjdefull tid då vi umgås med nära och kära, äter god mat och ger varandra julklappar som tecken på vår kärlek. En tid för försoning och omtanke.

Även om det är meningen att man ska slappna av och lägga politiken åt sidan på julafton så kan jag inte låta bli att reflektera över allt som vi har åstadkommit hitintills i år. Vi har utfört många bedrifter men framförallt två av dem står som bevis för att allt vårt hårda arbete genom åren har gett resultat.

Den första bedriften är demonstrationen i Borlänge den första maj då 350 nordiska män och kvinnor stod enade under tyrrunefanan och den andra är när vi ett halvår senare mer än fördubblade deltagarantalet till 700 nordmän i våra led i Stockholm den tolfte november. Vi har verkligen överträffat oss själva och kan med gott samvete koppla av och njuta av denna afton!

Men eftersom det trots allt är julafton idag så tänker jag inte ägna den här artikeln åt vad Motståndsrörelsen hitintills har åstadkommit i år, även om jag gärna vill det, utan istället berätta lite om den djupare innebörden av julfirandet.

För våra förfäder var julen betydligt mer än en familjehögtid. Julen förr i världen var en tid för återfödelse och förnyelse och inföll vid vintersolståndet då solen står som lägst på himlavalvet. Och det är efter vintersolståndet som solen sakta men säkert reser sig igen och dagarna blir längre tills det vänder igen vid sommarsolståndet. Man kan säga att solen återföds under denna tid.

Våra förfäders julfirande är så klart starkt kopplat till den nordiska mytologin. De olika livscyklerna och årstiderna återspeglas i Ragnarök, berättelsen om världens undergång och återfödelse. Enkelt förklarat börjar berättelsen med asaguden Balders död, vilket inträffar vid sommarsolståndet, som leder till början på världens undergång, alltså övergången från sommar till höst.

Gudar faller och hela den mytologiska världen står i lågor och kvar finns endast död, som kan liknas vid vintern. Men sen återvänder Balder, vid vintersolståndet, med våren från de dödas rike och en ny era av välstånd och grönska inleds.

Julen är en tid då vi visar tacksamhet till våra förfäder som kämpade och dog för vår skull, en tid då vi påminner oss själva om plikten vi har till dem och våra efterkommande. Den plikt som befaller oss att kämpa och dö för våra efterkommande precis som våra förfäder gjorde.

Även om vi för närvarande lever i en mörk tidsålder som kännetecknas av dekadens och illojalitet så kommer det en ny era av ära och trohet. Precis som Balders död kan ses som början på vårt folks rasliga och kulturella förfall så innebär hans återfödelse början på det folkliga återuppvaknandet.

Låt julen återigen bli en tid av förnyelse och eftertanke. Låt det bli en tid då vi reflekterar över våra liv som en del av något mycket större än oss själva. Men framförallt, låt julen vara det den alltid har varit; en familjehögtid. Ta vara på julfröjden, ät gott och umgås med dina nära och kära. Lägg kamparbetet åt sidan och låt julens ande fylla dig med glädje över vad vi har åstadkommit under årets gång för imorgon fortsätter kampen för ett fritt och enat Norden!

God jul och gott nytt kampår!


  • Publicerad:
    2016-12-24 09:00