INRIKES. Göteborgs kommun kritiseras nu för att de diskriminerar nordiska arbetssökande.

Göteborgs kommuns tillämpning av ”normkritisk kompetensbaserad rekrytering” får nu kritik av Diskrimineringsombudsmannen.

DO påbörjade en granskning efter att man fick uppgifter om att trafikkontoret inom Göteborgs kommun tar sökandes etnicitet i beaktning när de tillsätter chefstjänster. Detta innebär att utomnordiska invandrare kvoteras in på dessa chefsposter.

Kvoteringen har skett på order från kommunfullmäktige som går ut på att ”kraftigt öka” andelen rasfrämmande chefer med ”normkritisk kompetensbaserad rekrytering” som verktyg. Kommunen vill genomföra detta genom att ”erbjuda handledning/utbildning till förvaltningarna om vad normkritisk kompentensbaserad rekrytering innebär, erbjuda seminarier om normkritiskt tänkande samt att skapa ett lärande genom fokusgrupper och nätverk”, skriver DO.

DO konstaterar dock att arbetsgivare inte får diskriminera arbetssökande baserat på dennes etnicitet enligt diskrimineringslagen.

I sitt beslut skriver DO följande: ”Att formulera jobbannonser på ett inkluderande sätt och välja flera rekryteringskanaler för att attrahera kompetenta arbetssökande med olika bakgrund är tillåtet. Men att baserat på etnisk tillhörighet ge företräde för eller välja bort en arbetssökande, även vid lika eller likvärdiga meriter, utgör alltså diskriminering enligt DL [Diskrimineringslagen]”.

Enligt DO:s bedömning har kommunens tillvägagångssätt vad gäller rekryteringar inneburit en olaglig form av ”positiv särbehandling”.

Källa:
Tillsyn avseende förbud mot diskriminering vid rekrytering


  • Publicerad:
    2018-12-08 14:45