GRANSKNING SVERIGE. Det systemkritiska programmet Granskning Sverige ringer i ett färskt program upp den svenska Säkerhetspolisen SÄPO för att utröna om myndigheten kan utgöra ett hot mot politisk opposition.

Granskning Sverige ringer upp en person på den svenska Säkerhetspolisen för att utröna om myndigheten kan användas för att göra tillslag på exempelvis Sverigedemokraternas partikansli på order av regeringen. Enligt uppgifter ska nämligen SÄPO efter nyår inte vara styrda av Rikspolisstyrelsen, utan av regeringen.

Under programmet frågar man även vem som beordrade Säkerhetspolisen att undersöka brandorsaken i en moské i Eskilstuna och ifall myndigheten undersöker alla bränder i Sverige. Enligt Granskning Sverige kan det ha gått så långt att SÄPO nu är ”ett av de största hoten mot svenska folkets frihet och dess demokrati”:

2015 är SÄPO inte längre underställda polisen, utan istället en myndighet direkt under regeringen. En regering som nu regerar mot en opposition, lika svag som i kommunistländerna Nordkorea, forna DDR eller Irak under Saddam Hussein. Granskning Sverige ringer till SÄPO och frågar vad de gör om denna samlingsregering beslutar att t ex storma SD:s kansli? Svaret är att Sverige är en parlamentarisk demokrati och där händer inte sådana saker. En garanti som, med decemberöverrenskommelsen i färskt minne, får ses som ytterst svag. Steg för steg verkar svensk demokrati ätas upp inifrån av mörka kommunistkrafter, utan att etablissemangsmedia rapporterar om det. Politiseringen av SÄPO är troligtvis ett av de största hoten mot svenska folkets frihet och dess demokrati. Vi passar på att fråga varför man t ex skickar ut SÄPO för att undersöka en förmodad olyckshändelse i Eskilstuna, bara för att det var en moské som råkade brinna upp. När granskning Sverige ringer blir bemötandet kort och stressat. Det dröjer inte många minuter innan samtalet avbryts.


  • Publicerad:
    2014-12-30 18:00