Natten till idag, den 14 april, skändades krigshjälten och patrioten Gösta Hallberg-Cuulas och dennes moder Fannys grav på Norra begravningsplatsen i Solna. Nidingsdådet utfördes, med största sannolikhet, av anarkister från någon av de så kallade antifascistiska grupper som finns.

Gravstenen var vält och man hade klottrat ”nassesvin” på den. Orsaken till skändningen tros vara att den 14 april är Gösta Hallberg-Cuulas dödsdag och en dag då patrioter sluter upp vid graven för att hedra hans, och andra fallna kämpars minne. Vad man hoppas uppnå med den nesliga handlingen är dock höljt i dunkel.
För det är så att vi patrioter, precis som alla andra normala människor, endast reagerar med vrede och avsky inför sådana dåd. Vidare bekräftar det bara vilken typ av människor som utgör systemets trogna mångkulturförespråkare. Att anarkisterna anammat den feges taktik i sin ”kamp” mot oss patrioter är ju ett faktum som bekräftas med varje nytt överfall mot ensamma patrioter. Att de till den grad är så rädda för konsekvenserna av sitt engagemang att de måste maskera sig så fort det finns chans för någon att identifiera dem, vet vi ju också. Ja, att de till och med uppmanar varandra att dölja sina IP-nummer när de besöker nationella Internetsidor bevisar deras patologiska rädsla. Men att de hade så litet mod i sig, att de känner sig bekväma med att i nattens mörker vandalisera en grav trodde man ju inte. Men i en kort analys av deras psykologiska mekanismer är det ju logiskt. När man skändar en grav, en sedan länge död människas sista viloplats, riskerar man ju inget motstånd.

Reaktionerna hos aktivister i organisationen som patriot.nu varit i kontakt med är samstämmiga med hur en uttryckte sig till oss.
– Genom denna gravskändning sätter anarkisterna nu ribban för hur framtiden kommer att gestalta sig för dem. De avsäger sig själva rätten att behandlas med någon form av respekt eller hänsyn. De använder sig av sådana smaklösa och fega metoder att svaret kan komma att gestalta sig hur som helst.
Kamraten berättar att man tidigare varit litet selektiva med hur man agerat mot dessa antifascister, men att de nu själva visar hur de vill ha det.
– De oskrivna regler som en gång funnits och respekterats av oss finns inte mer. Genom detta lågvattenmärke har man öppnat Pandoras ask, en ask de i efterhand önskar de inte öppnat.
Patrioten i fråga är bestämd i sin uppfattning att svar kommer att komma på det ena eller det andra sättet och han avslutar med eftertryck.
– Det kommer att bli en het sommar. Det spelar inte längre någon roll vem jag får tag i, det räcker med att han på något sätt visar att han tillhör det lägret. I mina ögon är de skyldiga, allihopa!

Svenska motståndsrörelsens ståndpunkt är klar. Vi fortsätter med det öppna politiska arbetet. Ingen patriot har för avsikt att sänka sig till anarkisternas nivå utan snarare fortsätter vi propagandaspridning med ny energi. Det är ingen hemlighet att vi står på gatorna och säljer vår tidning. Att vi talar med folket och låter dem ta del av sanningen. Vi står där och vill dessa fega gravskändare något är de välkomna. Patrioterna i Stockholm, Göteborg, Skövde, Karlstad med flera orter finns till hand för er.
Men det är ju så att dessa antifascister redan är besegrade eftersom deras mål är att krossa den patriotiska saken – det är ett mål de inte kan uppnå eftersom vi aldrig kommer att ge upp. Kanske är det så, att det är på grund av att de kommit till samma insikt, som gör att de istället ger sig på gravar och minnesmärken, för att på så sätt få utlopp för sin galenskap de när genom att följa en redan död Sak!


  • Publicerad:
    2005-04-14 00:00