SVERIGE. Gunilla Frisk har en tumör som riskerar att göra henne helt tandlös. Hittills har hon lagt ut 250 000 kronor men det räcker inte. Samtidigt erbjuds illegala invandrare som bryter mot svensk lag gratis tandvård i Sverige.

Gunilla Frisk fick för 30 år sedan en tumör i munnen som efter att den blev borttagen har fortsatt att ge henne problem. Operationen orsakade en rad problem vilket har tvingat henne till flertalet operationer. Frisk räknar med att hon har fått betala sammanlagt 250 000 kronor de senaste 10 åren på operationer. Det har nu gått så långt att hon måste sälja sina ägodelar för att bekosta alla dyra operationer. Tavlor, föräldrarnas guld, kläder och en massa andra saker är redan sålda och nu måste hon även sälja sin bil.

Frisk anser att klasskillnaderna ökar i samhället. ”Man kan verkligen läsa av klasskillnader bara genom att titta i någons mun, så var det för hundra år sedan, men även i dag år 2013”, säger hon och fortsätter: ”Tandvården skulle givetvis ingå i vår sjukförsäkring.”

Frisk ska alltså bli ruinerad samtidigt som Sverige ger illegala invandrare viss tandvård gratis.

Fakta: Illegala invandrare och tandvård

Lagen om att ge illegala invandrare tandvård trädde i kraft den 1 juli 2013. Den lyder som följer:

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska erbjudas samma subventionerade hälso- och sjukvård som asylsökande. Vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas vård som inte kan anstå inklusive tandvård samt mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och vård vid abort.

Utöver detta är landstingen fria att erbjuda vård, upp till samma nivå som för bosatta.

Barn som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård.

Landstingen ska också erbjuda personer som vistas i landet utan tillstånd en hälsoundersökning och vård enligt smittskyddslagen.

Källa:
Tvingas sälja allt för att gå till tandläkaren


  • Publicerad:
    2013-10-19 19:15