INSÄNDARE. Förmågan att kunna återanvända ammunition är viktig kunskap för jägare – att kunna öva med sin bössa innebär säkrare skott och mindre lidande för djuren.

Utrustning för handladdning. Klicka för förstoring.

Utrustning för handladdning. Klicka för förstoring.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Det är väldigt lätt att återanvända ammunition. Faktum är att det tar cirka 7 minuter för en jägare att ladda om 10 stycken skjutna tomhylsor, vilket gör att det tar cirka 42 sekunder att ladda om en tomhylsa.

Det enda som krävs är så kallad handladdningsutrustning. Istället för att behöva betala 10 kronor för övningsammunition eller 20 kronor för jaktammunition så blir kostnaden likt följande i ett räkneexempel på den populära jaktkalibern .308:

———————-

1 tändhatt = 33 öre.

Krut = 81 öre — 2 kronor, beroende på önskad hastighet.

Kula (egengjuten av bly till ett pris av 15 kronor per kilo bly) = 18 öre.

Gas check (alternativ för starka laddningar) = 50 öre.

———————-

Totalkostnad för omladdning: 1.32 kronor upp till 3.01 kronor.

———————-

Spar pengar och bössa — gjut egna kulor

Fördelen med att gjuta egna kulor är att blypriset är ungefär 15 kronor kilot. Kulor väger olika, men oavsett vad går det exempelvis att få 85 kulor per kilot i .308-kalibern, vilket ger ett pris på 18 öre kulan.

En stor fördel med att skjuta blykulor är att pipan på geväret inte slits. Bly är väldigt lätt att smälta ner, exempelvis kan gamla blyvikter från bilfirmor med lätthet smältas ner, alla orenheter flyter till ytan och kan skedas bort, medan det rena blyet lägger sig nederst.

Se dock upp för giftiga ångor.

Kulgjutning.

Återvinning av bly från däckvikter.

Skjut med svagare laddning — spar hylsor och krut

Då jaktammunition avfyras expanderar hylsan lite grann, något som innebär hylsan till sist blir för lång och måste trimmas för att slutstycket ska kunna stängas.

Ifall mindre krut används går så kallad subsonic-hastighet att uppnå på kulan. Kulan färdas då under ljudets hastighet, som vid 20 °C ligger på 320 meter per sekund, vilket resulterar i att den höga piskande ljudknallen inte uppstår.

I och med att det är kulan som genererar ljudknallen är det som att geväret avfyrar en flygande högtalare, då detta ljud försvinner kommer ljuddämpare till sin fulla rätt, varpå jaktvapnet kan användas utan hörselskydd.

Ifall du planerar att jaga med subsonic-ammunition så var noggrann med att kontrollera vilka Klass-kriterier ammunitionen uppnår. .308-kalibern med blykula och subsonic-hastighet innebär Klass 3 vid jakt, såtillvida kulan inte är konstruerad för, och lyckas, att expandera.

.308-kulor påverkas inte lika hårt av vinden som .22. Här skytte på 310 meter med subsonic-hastighet.

Fördelen är inte enbart ett behagligare övningsskytte och småviltsjakt, utan även att expansionen av hylsan uteblir, något som gör att hylsan — istället för att ha en livslängd på 4-5 skott — istället bör klara nästintill oändligt antal avfyrningar.

För att räkna ut hur mycket krut som behövs för att uppnå önskad hastighet på kulan så finns den högst rekommendabla mjukvaran QUICKLOAD att tillgå, för att få fram skräddarsydd ladd-data utifrån en databas med olika krut och kulor.

Priset på krut per kula påverkas stort beroende på val av laddning, som syns i räkneexemplet tidigare.

Spar hylsor — glödga kanterna på tomhylsorna

För att öka tomhylsornas livslängd går det med fördel att glödga hylshalsen upp till 700 °F. Detta görs genom en gasolbrännare, eller ännu smidigare — genom att doppa hylshalsen i ett bad av smält bly i vilket temperaturen stabiliserats till 700 °F.

Se till att inte värma hylshalsen till för hög temperatur, eftersom det orsakar skada på tomhylsan.

Hylsglödgning förklaras. I detta fall används en maskin för glödgning.

Tomhylsor med glödgad hylshals får en längre livstid än oglödgade hylsor, som beroende på kaliber tål ett färre antal skott innan exempelvis sprickbildning uppstår i hylshalsen.

Få tag i tomhylsor billigt

Ska tomhylsor köpas nya kostar de flera kronor stycket. 100 tomhylsor kostar över 400 kronor i många fall, något som skapar en kostnad på drygt 4 kronor tomhylsan.

Istället för att köpa nya tomhylsor går det att köpa engångsavfyrade tomhylsor genom Tradera eller på Blocket. Då sjunker priset per tomhylsa betydligt.

Ofta säljer jaktlag och deras klubbar tomhylsor till skrothandlare för mässingspris. En tursam jägare kan istället köpa hylsor genom klubben.

Inköpslista — budget

Ett grundpacket med behövliga saker så som handpress = 1 500 kr.

Blysmälare = 1000 kr.

Kulgjutningsform = 300 kr.

Verktyg = 600 kr.

Krut 500 gram = 350 kr.

Tändhattar = 330 kr.

———————-

Totalkostnad i startkostnader: 4 080 kr.

———————-

En jägare spar så klart in pengarna som krävs för att börja ladda inom några år, beroende på hur mycket som skjuts, och dessutom tycker de flesta att det är roligt att kunna ha en skjutkväll för en 50-lapp istället för en 500-lapp.

Möjligheten att kunna skjuta jaktkalibrar för 1.32 kronor skottet blir alltså en stor fördel och gör att övningen blir roligare samt att man som jägare får ut mer av sin bössa och minimerar lidandet för djuren genom säkrare skott.

Tänk på säkerheten

Handladdningen i sig själv är rogivande och tillfredsställande. Tänk dock på att vara noggrann med ladd-datan så att inga dubbel-laddningar av krut fylls på, något som kan resultera i pipsprängningar.

De första handladdare skotten med ny ladd-data bör givetvis ske utan ljuddämpare så att det går att bekräfta att kulan alltid stabiliseras under en serie avfyrningar — blir det nyckelhål framme vid tavlan innebär det att kulan inte stabiliseras, alltså att den tumlar i luften.

Sådant kan ske exempelvis ifall krutgaserna deformerar mjuka blykulor (använd i så fall så kallade gas checks), eller ifall för tunga kulor används som pipans borrning inte klarar av att stabilisera. Kulor som inte stabiliseras kan resultera i att ljuddämpare för tusentals kronor skjuts sönder.

Då det bekräftats att kulan stabiliseras går det att skruva på ljuddämparen, kontrollera dock loppet mellan skotten och se så att inga krutrester eller andra orenheter finns i loppet.

Lycka till med handladdningen!

/Jägaren

Din arbetsbänk om några år?

Din arbetsbänk om några år?


  • Publicerad:
    2015-06-03 23:23