Dagens datum 29 mars: Denna dag i historien föddes Hanna Reitsch. Hon skulle komma att bli en av de mest omskrivna kvinnorna under Tredje Riket tack vare sina spektakulära flygningar.

hanna

En längtan efter att få flyga
Redan som barn var Hanna Reitsch fascinerad av att flyga. I sin självbiografi ”The Sky My Kingdom” berättar hon hur hon som fyraåring försökte flyga genom att hoppa från en balkong. Hon skriver: ”Längtan växte i mig, den växte med varje fågel jag såg flyga förbi över den blåa sommarhimlen, med varje moln som av vinden seglade förbi mig. Till sist blev längtan en djup, envis hemlängtan, en längtan som följde mig överallt och som aldrig skulle stillas.”

En ung Hanna Reitsch.

En ung Hanna Reitsch.

Vid 14 års ålder bestämde sig Hanns för att studera till flygande missionärsläkare i Afrika. I samband med detta beslut ingick hon en hemlig pakt med sin far. Om hon fullföljde sina studier skulle hon senare få lära sig att flyga, förutsatt att hon inte nämnde det under hela skoltiden. Hanna höll sitt avtal och passade på att studera skrifter av Ignatius av Loyola. Dessa hjälpte henne att genom olika tekniker utveckla disciplin och djup koncentration.

Efter gymnasiet började hon så på Grunauskolan för segelflyg där hon var den enda kvinnliga eleven. Därefter fortsatte hon sina läkarstudier vid universitetet i Berlin. Att övertyga sina föräldrar om att få fortsätta med flyglektionerna var dock ingen enkel uppgift. I intervjuer har Hanna berättat att hon lyckades övertyga dem genom att säga att flygkunskaperna skulle vara till nytta i hennes framtida arbete som flygande doktor. Detta resulterade i att hon även fick gå kurser i flygmekanik.

År 1934 tog det hela fart på allvar för unga Hanna Reitsch. Då åkte hon tillsammans med andra tyska testpiloter på en forskarexpedition till Brasilien och Argentina. Ryktet om den kvinnliga piloten spred sig och det dröjde inte länge förrän hon var ett känt namn. På grund av detta valde Reitsch att avsluta sina läkarstudier och istället arbeta på heltid med sin stora livspassion. Kort därefter erbjöds hon ett jobb som testpilot vid Deutschesforschungsinstitut fur Segelflug (DFS).

Hanna-Reitsch

Utmärkelser och rekord
1936 träffade hon för första gången Ernst Udet, som var en av de högst dekorerade stridspiloterna under första världskriget samt chef vid Flygministeriet. Reitsch kom att demonstrera och testflyga en ny modell av segelflyg som hon även hade varit med och utvecklat. Bland åskådarna fanns Ernst Udet, andra Luftwaffe-generaler samt tyska flygplansdesigners. Efter testflygningen fick Reitsch, som den första kvinnan någonsin, hedersutmärkelsen Flygkapten. Ett år senare anställdes hon som civil testpilot vid Luftwaffe, ett jobb hon behöll ända fram till krigsslutet.

Innan kriget hann Reitsch göra sig ett namn genom sina hissnande flygningar. Bland annat var hon en av de första tyskarna att flyga ett segelflygplan över Alperna. Hon slog även världsrekord i långdistans med segelflyg och vann som den enda kvinnliga deltagaren en nationell glidflygartävling. I februari 1939 blev Hanna Reitsch den första någonsin att flyga en helikopter inomhus. Tack vare sina uppvisningar med helikopter blev hon den första kvinnan att tilldelas en flygmedalj för militärer.

Järnkors av Adolf Hitler
I början av 1942 höll Hanna ett inspirerande tal inför 2000 Hitlerjugend- och BdM-ledare. Hon ville motivera fler att göra en insats för fäderneslandet. Under talets gång berättade hon om en av sina mest spektakulära testflygningar någonsin, en testflygning som höll på att kosta henne livet.

PW_hanna reitsch_html_7bbe2c1eReitsch hade blivit utvald att prova raketplanet Me 163 som kom upp på 10 000 meters höjd på en och en halv minut. Någonstans gick det fel och landningsstället fastnade. Reitsch berättar: ”Jag försökte skaka bort landningsstället genom att bromsa hårt upprepade gånger…snart upptäckte jag, att det inte gick…styrfunktionen stördes genom att landningsstället hängde kvar vid flygplanskroppen.”

Reitsch ville inte överge flygplanet så länge hon trodde att det fanns en minsta möjlighet att faktiskt klara av att landa det. Plötsligt började jetplanet att störta mot marken och hon insåg att det inte längre gick att styra. Hon berättar: ”Jag rullade ihop mig så mycket som möjligt. Planet slog i marken och voltade…jag kände ingen smärta…”

Blodet forsade ned för hennes ansikte och när hon kände i ansiktet hade näsan slitits av. Dessutom hade hon hade fått ett fyrfaldigt brott på skallbasen, två ansiktsfrakturer och en hjärnskakning. Det krävdes åtskilliga operationer för att reparera de allvarliga skadorna. Reitsch tog en paus från sitt jobb och återfann kraften och sin mentala styrka genom att vandra i bergen. I mars 1943 hedrade Adolf Hitler Hanna Reitsch för hennes hjältemod och tilldelade henne järnkorset av andra klass. Reitsch hade blivit en idealkvinna. Hon hyllades för sin offervilja och sitt mod och var en förebild för tusentals unga flickor och pojkar.

Hitler, Göring och Hanna Retsch.

Hitler, Göring och Hanna Retsch.

hanna1

Operation Reichenberg
I februari 1944 besökte Hanna Reitsch Adolf Hitler på Berghof. Där tog hon upp sin idé om att använda självmordsbombare, något hon vid ett flertal tillfällen hade diskuterat med sina flygarkollegor. Hon efterlyste en ”självofferinsats av människor, som var beredda att offra sig själva i den fasta övertygelsen att inget annat längre kunde rädda Tyskland”. Hitler var, precis som många andra ledande personer i partiet, skeptisk inför detta förslag. Hanna Reitsch fick trots det sin vilja igenom och kort därefter började man träna frivilliga soldater inför ”Operation Reichenberg”. Reitsch deltog själv i testerna och var beredd att offra sitt liv för saken.

Hanna Reitsch i bunkern
Den 25 april 1945 beordrade Adolf Hitler, inifrån bunkern, att generalöversten von Greim (som i bunkern skulle bli befordrad till generalfältmarskalk och chef över Luftwaffe) skulle infinna sig i Berlin. Ett uppdrag som nästan var omöjligt med tanke på att Röda Armén redan hade omringat staden. von Greim bad Hanna Reitsch att följa med honom, vilket hon gjorde. De tvingades flyga lågt för att inte bli upptäckta, men då de närmade sig staden besköts de av ryssarna och von Greim träffades av ett pansarskott. Reitsch tog över styrningen av det nu skadade planet och lyckades landa det. Hon drog ut von Greim och slet av ärmen på sin blus för att linda den runt det öppna såret. Till sist kom en tysk militärbil och förde dem till rikskansliets luftskyddsbunker. Adolf Hitler välkomnade henne med utsträckta armar och utbrast: ”Ni tappra kvinna! Det finns mod och trohet kvar i världen trots allt.”

Hanna Reitsch tillbringade den största tiden i bunkern med Magda Goebbels och hennes sex barn. Hanna berättade om sina flygbravader för barnen som med iver lyssnade till historierna. När timmarna drog ihop sig och läget blev allt mer kritiskt erbjöd sig Hanna Reitsch att försöka flyga Adolf Hitler ut ur Berlin, men Hitler avvisade alla tankar på utbrytningsförsök. Hanna Reitsch bestämde sig då för att ta sitt liv i bunkern tillsammans med de andra. När meddelandet kom att Himmler hade erbjudit de allierade villkorslös kapitulation på västfronten beordrade dock Hitler generalöverste von Greim att tillsammans med Reitsch lämna bunkern och leta reda på Himmler och arrestera honom. Kort därefter greps Reitsch och von Greim och hamnade i amerikansk fångenskap och förhördes under 18 månader. I ett av förhören ska hon ha sagt: ”Det var en av de svartaste dagar när vi inte fick dö vid Führerns sida.”

Sovjetiska soldater i Berlin.

Sovjetiska soldater i Berlin.

Tog aldrig avstånd
Efter kriget tog Hanna Reitsch aldrig avstånd från Hitler eller nationalsocialismen. Tvärtom avfärdade hon historierna kring vad som ägde rum i koncentrationslägren, och den så kallade förintelsen, som lögner och skräckpropaganda. I åtskilliga intervjuer valde hon istället att understryka vad som drivit henne, fosterlandskärleken.

I sin sista intervju avslutade Hanna Reitsch med att upphöja det nationalsocialistiska Tyskland:

Vad har vi nu att vara stolta över i Tyskland? Ett land fullt av bankirer och biltillverkare. Till och med vår duktiga armé har blivit lam. Våra soldater ifrågasätter order. Jag skäms inte över att säga att jag trodde på nationalsocialismen. Jag bär fortfarande järnkorset Hitler gav mig. Trots det kan man idag inte finna en enda person som kan stå för att de röstade på Hitler. Många tyskar har skuldkänslor på grund av kriget. Men de erkänner inte den enda verkliga skuld vi alla har gemensamt – att vi förlorade.

Den 24 augusti 1979 dog Hanna Reitsch, världens första kvinnliga helikopter-, jetplans- och raketplanspilot, i en hjärtinfarkt.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-03-29.


  • Publicerad:
    2019-03-29 00:00