DJUR OCH NATUR. Yle berättar att havsörnen, som under många år var utrotningshotad, genom förra årets rekord i antalet nyfödda ungar nu definitivt är livskraftig i Finland. Arten häckar i finska storstäder och i år föddes för första gången en unge i sådan miljö.

Foto: Idalia Skalska (CC BY-SA 3.0).

Från början av 1900-talet till 70-talet var havsörnen utrotningshotad och mycket sällsynt i hela Norden. Även om arten blev fridlyst på 20-talet, så pågick något av en klappjakt på den in på 50-talet. Världsnaturfonden (WWF) grundade år 1972 en arbetsgrupp som bestod av experter och frivilliga för att rädda havsörnen.

I Finland har man räknat havsörnsungar sedan 1973. Det året kläcktes endast fem ungar i hela landet. Vid kartläggningen i år fann man 421 havsörnsungar, vilket är något färre än under toppåret 2019.

Förekomsten av havsörn i finska storstäder är belagd åtminstone sedan år 2016. Då observerades denna stolta fågel häcka i både Helsingfors och Åbo. Med ”storstad” ska man enligt expertisen här inte förstå stadens centrala delar, utan snarare någon ödslig holme som befinner sig inom stadsgränsen. Även om havsörnen har blivit mindre skygg för människor föredrar den fortfarande miljöer på ett visst avstånd från mänsklig bosättning.

— Då stammarna blir större måste unga par söka nya områden att utbreda sig på, sa WWF:s expert Hannu Ekblom då som svar på frågan varför de skygga fåglarna överhuvudtaget uppsöker stora städer. Även i Stockholm har häckande havsörnar observerats.

Förra året var ett toppår för antalet nyfödda havsörnsungar i Finland. 558 ungar registrerades. Man kunde då definitivt konstatera att arten inte längre är utrotningshotad. Ett faktum som detta års något lägre antal inte ändrar på.

— Det faktum att havsörnen nu klassas som livskraftig är en fin belöning för de hundratals frivilliga som hjälpt till att rädda arten. Räddandet av havsörnen är en otrolig framgångssaga och jag vill av hela mitt hjärta tacka de människor som deltagit i skyddsarbetet, sa WWF:s generalsekreterare Liisa Rohweder förra året.

Vid sidan om minskade utsläpp av skadliga föreningar såsom DDT och PCB bedöms en av de viktigaste åtgärderna för att rädda havsörnen ha varit vinterutfodringen som den ovan nämnda arbetsgruppen inledde.

För att återgå till finska havsörnars, om än inte helt unika så ändå lite speciella, vana att häcka i storstadsmiljöer så har den fram till nu inte resulterat i några ungar. Men i år har man alltså funnit en nyfödd havsörnsunge i Helsingfors.

— Det här är första gången som havsörnens häckning lyckats i Helsingfors. Bon har det funnits, men inga ungar har kläckts tidigare, berättar Heikki Lokki från WWF Finlands havsörnsarbetsgrupp.

Platsen för boet hålls hemlig, men den lär enligt Lokki inte vara belägen centralt i Helsingfors. Han antyder att det rör sig om en lugn plats där markägaren övervakar att fåglarna får vara i fred.

Källor:
Havsörnsunge kläcktes i Helsingfors för första gången
Helsingfors fick egna havsörnar
Rekordår för havsörnen i Finland – 558 ungar föddes i år


  • Publicerad:
    2020-04-21 18:50