SKANDAL. Trots nya filmbevis och att ett vittne bevisats vara en lögnare meddelade Högsta domstolen tidigare i veckan att de inte beviljar resning för Niklas Frost. En av Sveriges största rättsskandaler ser alltså ut att begravas, och detta helt utan förklaring från det svenska rättsväsendet.

20120121_frost_resning

Bakgrund
Lördagen den 1 september 2007 sålde Motståndsrörelsens aktivister tidningar i Stockholm. Ett av ställena man ställde upp på var Slussen och efter ett tag dök maskerade och beväpnade vänsterextremister från AFA och RF upp på platsen och gick till attack. Motståndsrörelsens aktivister inte bara försvarade sig, utan drev också den numerärt överlägsna vänsterpöbeln på flykten, bland annat upp för Harald Lindbergs trappa. I samband med att vänsterextremisterna flydde hals över huvud blev ”antifascisten” Johan Olsson knivhuggen i nacken.

Bråket börjar runt tre minuter in i filmen.

I efterhand kom Motståndsrörelsens aktivist Niklas Frost att dömas för mordförsök, trots att det var en annan person som knivhögg Olsson. Domen överklagades till hovrätten som fastställde straffet till fem års fängelse.

johan-olsson-2

Johan Olsson erkände i polisförhör att han var ”organiserad antifascist” men etablerade medier ljög ändå om att han var en ”oskyldig förbipasserande Amnestymedlem”.

johan-olsson

Johan Olsson utan maskering.

Då Frost inte ville låta rättsväsendet med hjälp av den felaktiga domen mot honom utpressa personen som knivhögg Olsson till att erkänna sitt ”brott”, blev Frost tvungen att sitta i fängelse för ett brott han inte hade begått – vilket han även gjort en gång tidigare. Sammanlagt har Frost spenderat strax under fem år av sitt liv i fängelse på grund av sitt politiska engagemang.

Juridisk fakta om fallet
Vilka ”bevis” var det som fick Niklas Frost dömd för mordförsök vid Slussen? Det har aldrig funnits några som helst tekniska bevis mot Frost. Det enda ”beviset” som såväl tingsrätt som hovrätt grundat sitt beslut på är ett vittnesmål från Kai Östlund som iakttog bråket vid Slussen. En annan person som åtalades för medhjälp till mordförsök i samma fall friades dock, trots att han felaktigt pekades ut av Östlund.

Förutom att Östlunds vittnesmål bevisats vara felaktigt på en punkt har det även i efterhand framkommit att han medvetet ljög i hovrätten när han påstod att han hade varit officer och tränats i avståndsbedömning, vilket Motståndsrörelsen kunnat motbevisa genom ett intyg från Pliktverket som fastslog att Östlund inte ens gjort vanlig militärtjänstgöring. Det Östlund hade gjort var en förberedande utbildning för Hemvärnet på 88 dagar där han entledigades i förtid med de svaga vitsorden 10/4/5. Östlunds falska utsaga om sin officersutbildning påverkade domarna i hovrätten såpass mycket att de ansåg det relevant att ta upp det i domen som ett argument för att han var ett särskilt kvalificerat vittne.

kai-ostlund

Kai Östlund – lögnaktigt vittne.

Avslutningsvis kan det vara värt att notera att Östlund själv sedan tidigare var dömd för olovligt brukande och bedrägligt beteende.

Detta enskilda vittnesmål – från en kriminell person som i samma fall medvetet ljög om sina egna meriter och bevisats ha fel i sak – menade alltså hovrätten bevisade ”utom rimligt tvivel” att Frost var skyldig till mordförsök och skulle dömas till fem års fängelse.

Resningsansökan
Under tiden Niklas Frost avtjänade sitt fängelsestraff kampanjade Motståndsrörelsen för att uppmärksamma allmänheten på rättsskandalen i sig samt kriminalvårdens sätt att behandla Frost på. Vidare startades en insamling för att få tillstånd en resningsansökan åt Frost.

Insamlingen lyckades uppnå sitt mål och advokat Björn Hurtig, som är en av Sveriges främsta resningsadvokater, skrev en resningsansökan åt Frost. Ansökan skickades in i januari 2015.

Resningsansökan grundades bland annat på att Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, gått igenom och bekräftat att filmmaterial som hovrätten menade kunde vara ”manipulerat” inte var det, vilket förstärker materialets bevisvärde. Filmen visar bland annat en oidentifierbar person som gör en huggrörelse i samband med att Johan Olsson blev knivhuggen och det är i filmen uppenbart att personen som hugger inte är Frost.

Det faktum att Kai Östlund bevisligen ljög om sin militärutbildning, något som inte var känt när hovrätten fattade beslut i fallet, var ytterligare en omständighet som gjorde att fallet borde omprövas av Högsta domstolen.

Beslutet från HD
I onsdags, över 1,5 år efter att resningsansökan skickades in, meddelade Högsta domstolen att man inte tänker pröva Niklas Frosts fall. HD menar, helt utan att förklara sig, att varken det lögnaktiga vittnesmålet eller filmen som visar att Frost omöjligt kan vara skyldig till det han är dömd för räcker för att få fallet omprövat. HD skriver utan vidare motivering följande:

Intyget från Rekryteringsmyndigheten innebär inte att vittnesmålet har innefattat en falsk utsaga som kan antas ha inverkat på utgången. Vidare är det inte sannolikt att de nya omständigheter och den nya bevisning som Niklas Frost har åberopat till stöd för resningsansökningen skulle ha lett till en frikännande dom eller till att brottet hade hänförts under en mildare straffbestämmelse. Inte heller finns det synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om Niklas Frost har begått brottet.

Bakom beslutet står fem justitieråd: Stefan Lindskog, Agneta Bäcklund, Dag Mattsson, Sten Andersson och Anders Eka.

Nästa steg
Niklas Frost har ännu inte tagit ställning till om han ska försöka överklaga fallet igen, vilket bland annat är en kostnadsfråga då advokatkostnader är dyra och det uppenbarligen ändå inte går att förvänta sig någon rättvisa i Sverige av idag. Däremot är det bestämt att Kai Östlund ska anmälas för mened, ett brott som kan ge fängelse.


  • Publicerad:
    2016-09-24 19:30