INRIKES. Den terrormördade Ebba Åkerlunds far Stefan överklagade hovrättens beslut om skadestånd till Högsta domstolen. Men idag meddelar HD att man inte avser att pröva frågan och att hovrättens avgörande står fast.

Ebba Åkerlund var endast 11 år när hon mördades av terroristen Rakhmat Akilov under terrordådet på Drottninggatan 2017.

Akilov kom sedermera att dömas till livstids fängelse följt av utvisning för dådet, samt att betala skadestånd till offrens anhöriga. Men skadeståndet ansågs av många vara för lågt, bland annat av Ebbas far Stefan som i offentligheten kritiserat systemet efter dådet.

I hovrätten beslutades att Stefan ska få 100 000 kronor i skadestånd för psykiskt lidande. Men Stefan krävde 300 000 och överklagade ärendet till Högsta domstolen (HD).

Idag meddelar dock HD i ett pressmeddelande att man inte kommer att ta upp frågan och att hovrättens avgörande därmed vinner laga kraft:

Högsta domstolen har funnit att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är till ledning för rättstillämpningen att överklagandet prövas i Högsta domstolen (s.k. prejudikatdispens), men även, i undantagsfall, om det finns synnerliga skäl för en sådan prövning.

Högsta domstolens beslut innebär att målet inte tas upp till prövning i Högsta domstolen samt att hovrättens dom står fast.

Källa:
Prövningstillstånd meddelas inte i mål om skadestånd efter terroristattentatet på Drottninggatan


  • Publicerad:
    2019-05-23 10:00