Dagens datum 4 april: Denna dag stupar det tyska flygaresset Heinrich Ehrler genom att medvetet ha rammat ett allierat bombplan. Hans sista ord var ”Vi ses i Valhall”.

Ehrler-löp

Heinrich Ehrler föddes den 14 september 1917 i Oberbalbach. 1935 tog han värvning i Luftwaffe och tjänstgjorde i en luftvärnsenhet under Spanska inbördeskriget. 1940 påbörjade han sin flygutbildning för att därefter tjänstgöra som jaktpilot från baser i Norge.

Sin första luftseger vann han i maj 1940 då han sköt ner ett brittiskt bombplan. Efter fortsatt tjänstgöring över den norra fronten från finska och norska baser blev han befordrad till divisions-kommendör i Jagdgeschwader 5.

Mellan januari och september 1942 radade han upp 54 luftsegrar och uppnådde det totala antalet segrar till 64, för vilka han tilldelades Riddarkorset. Han fortsatte att vinna luftsegrar i en rask takt, sommaren 1943 var han uppe i 100 nedskjutna fiender.

Den 1 juni 1943 befordrades han till kapten och utsågs till kommendör för den 2:a flottiljen i Jagdgeschwader 5. Vid samma tid tilldelades han också eklöven till sitt riddarkors.

Sommaren 1944 hade Heinrich Ehrler vunnit över 150 luftsegrar, nio av dessa på en och samma dag i maj 1944. I augusti 1944 befordrades han till major och eskaderchef för Jagdgeschwader 5.

Theo Weissenberger, Heinrich Ehrler och Rudi Müller

Theo Weissenberger, Heinrich Ehrler och Rudi Müller

Heinrich Ehrler fortsatte att flyga, och enheten han flög med var stationerad vid flygbasen i Bardufoss. Denna enhet hade bland annat till uppgift att agera luftskydd för det tyska slagskeppet Tirpitz, som var ankrat i Tromsö-fjorden.

I november 1944 siktades brittiska Lancasterbombare på väg mot den norska kusten. Ehrlers enhet lyfte snabbt från sina baser och satte kurs mot det fientliga flygföretaget. På grund av dålig kommunikation mellan flygvapnet och flottan fick jaktplanen inte korrekta kursangivelser i tid och hann inte i kapp fienden.

Tirpitz i Norge

Tirpitz i Norge

Detta misstag kom tragiskt nog att leda till att britterna lyckades sänka Tirpitz. Som chef för JG.5 utsågs Heinrich Ehrler felaktigt till syndabock och ställdes inför krigsrätt. Han dömdes för att inte ha uppmärksammat flottans anrop på understöd, fråntogs befälet av JG.5 och degraderades, han dömdes även till 3 års fängelse.

En av Heinrich Ehrlers underordnade fortsatte dock med utredningen och överklagade domen som upphävdes av högkvarteret. Fängelsestraffet upphävdes och han återfick sin grad och återgick till fronttjänst.

Han förflyttades därefter till Jagdgeschwader 7, som var utrustade med de nya jetplanen Messerschmitt Me 262. Enheten hade till uppgift att försvara Tyskland mot de allt intensivare terrorbombningarna från de västallierade.

Den 4 april 1945 lyfte Heinrich Ehrler från flygbasen i Brandenburg-Briest. Uppdraget för dagen var att genskjuta amerikanska bombplan som var på väg för att bomba staden Parchim. Öser om Hamburg fick Ehrlers förband kontakt med fienden och inom kort hade han skjutit ned två fientliga B-24 Liberators.

Efter att ha gjort slut på sin ammunition bestämde Heinrich Ehrler för att fortsätta slaget. Han flög sitt Me 262 rakt in i det stora bombplanet och de båda planen störtade mot marken. Heinrich Ehrler osjälviska offer räddade sannolikt livet på ett antal tyska civila.

I och med denna sista seger fick han 208 segrar vilket gör honom till den tionde mest framgångsrika jaktflygaren någonsin. Lika många fick Theodor ”Theo” Weissenberger som han anropar under sin sista sändning:

Theo, Heinrich här. Jag har precis skjutit ner två bombplan. Har slut på ammunition. Jag kommer att ramma. Auf Wiedersehen, vi ses i Valhall!

Heinrich Ehrler närvarande!


  • Publicerad:
    2014-04-04 23:31