Under månaderna februari och mars skrev Nordfront ett antal artiklar om situationen för nationalister i Ryssland.

Ryska kamrater från Ryska Imperiska Rörelsen och Nationalsocialistiskt Initiativ hade reagerat på att den nationella rörelsen i Sverige allmänt beskriver Vladimir Putin i positiva ordalag och att man ofta glömmer bort att den nationella rörelsen i Ryssland motarbetas av regimen. Två av Nordfronts medarbetare beslöt att vidare undersöka saken. Henrik Pihlström genomförde en intervju med en rysk kamrat och följde sedan upp denna intervju med artikeln ”Myten Vladimir Putin”. I samband med att nationella hemsidor hackades innan presidentvalet kontaktades en rysk källa av Nordfronts Robert Eklund för en intervju om det ryska presidentvalet.

Både Henrik Pihlström och Robert Eklund har nu fått diplom för en objektiv och korrekt skildring av situationen i Ryssland. Diplomet är undertecknat av Ryska Imperiska Rörelsens ledare Stanislav Vorobjev.

 


  • Publicerad:
    2012-09-17 22:22