Herman Lindqvist har under dagen skrivit en artikel som tar upp ’katastrofprognoser’ och som varnar för en osäker och stormig framtid. Herman Lindqvists krönika riktar kritik mot globaliseringen, EU och mångkulturen.

herman-lindqvist

Förutom att Herman Lindqvist i sin krönika  försvarar institutioner som många idag skulle anse som förlegade, så beskriver han även ett samhälle i rakt nedåtgående. Lindqvist konstaterar inledningsvis att detta beror på att svenskarna inte länge bestämmer över sig själva:

”Moder Svea är inte längre ensam vid statsrodret, hela EU står och vrider på ratten. Vi lever i en globaliserad tid. Det betyder att vi svenskar inte längre äger oss själva. Inte ens våra sedlar och mynt.”

Lindqvist berör sedan hur kända svenska varumärken har sålts ut under globaliseringens tidevarv, innan han går över till att beskriva hur Sverige nu står försvarslöst inför militära hot:

Då för fyrtiofem år sedan var den svenska armén en av de största i Europa. I dag befinner sig eliten av armén långt från fosterlandet och de som är kvar kan knappt försvara sina egna parkeringsplatser. För övrigt finns det inte tillräckligt med piloter och sjömän för att med kort varsel bemanna de få stridsflygplan och örlogsfartyg vi har.”

Lindqvist tar även upp den amerikanska kulturimperialismen:

”Då för fyrtiofem år sedan hade vi en enda TV-kanal. I dag har vi som det heter ett ”obegränsat utbud”. Det betyder att långt över nittio procent av alla filmer och serier som sänds i TV-kanalerna dygnet runt är amerikanska och sångtexterna framförs på engelska, även av svenska artister.”

De saker som Herman Lindqvist tar upp är kontroversiella, särskilt med tanke på att det är politiker av alla schatteringar som bidragit till nedmonteringen av Sverige. Även massmedia har bidragit till förstörelsen, inte minst den tidning som han nu skriver för. I slutet av sin krönika går Lindqvist steget längre och pekar ut också det mångkulturella samhället som ansvarigt för att befolkningen blivit dummare:

”En gång hade svenska lärosäten gott rykte i världen. Nu sänks de akademiska kraven undan för undan på universiteten och skolornas resultat ligger på Balkannivå. Ingen ansvarig politiker vågar uttala att ett av huvudskälen till de dalade resultaten är att allt för många nyanlända elever drar ner medeltalen.

Problemet är att de problem som uppstått som en följd av sakernas tillstånd, inte får benämnas problem.”

Herman Lindqvist väckte stor uppmärksamhet när han i somras lät sig intervjuas av Nationell.nu. Han tog dock senare avstånd från intervjun.

Läs Herman Lindqvists krönika i sin helhet HÄR


  • Publicerad:
    2012-12-23 16:55