Ort: Stockholm, Stockholms län
Geografi: På östkusten, i mitten mellan Ystad och Umeå.
Folkmängd: Ca 1,4 miljoner invånare i tätorten, varav 0,9 miljoner bor inom det som räknas som Stockholms stad.
Antal kamprapporter den senaste månaden: 13 st
Ingår i Näste: 1
HurGarDet.STOCKHOLM

Redan under min summering av kamparbetet i maj månad konstaterade jag att Motståndsrörelsen i Stockholm hade ökat sin aktivitetsnivå. Arbetet har fortgått i oförminskad takt sedan dess och ännu fler kamprapporter har publicerats på Nordfront där huvudstadens aktivister står som avsändare. Jag har tagit kontakt med Oscar Bergström som är chef för Stockholms mest aktiva kampgrupp för att ställa honom några frågor om hur kampen går i Stockholm.

Hej Oscar! Hur är läget i huvudstan så här mitt i sommaren?
Jodå, det flyter på som vanligt. I en så stor stad som Stockholm är det ingen större skillnad på årstiderna utan det är alltid mycket folk i rörelse. Att det är lite varmare än resten av året är dock något som uppskattas högt under våra nattliga aktiviteter.
oscar
Oscar Bergström under en aktivitet i Stockholm
.

Vill du berätta något om Stockholm som kanske inte alla vi utomstädes redan känner till?
Jag tror nog inte det finns så mycket att berätta, det känns som att de flesta känner till det som är värt att känna till om Stockholm.

Eller är det bara så att alla stockholmare tror att alla vet allt om Stockholm. Vart i Stockholm kommer du ifrån?
Jag bor på Kungsholmen i centrala Stockholm och har bott här hela mitt liv. Jag håller dock för tillfället på och letar efter en lägenhet utanför tullarna.

Hur tycker du att kampen går i och runt Stockholm just nu då?
Kampen i och runt Stockholm går alldeles utmärkt för tillfället och den går bättre och bättre för var dag som går. Vi expanderar stadigt och i hög takt.

Jag intervjuade gruppchefen i Varberg för ett tag sedan. Tror du att kamparbetet skiljer sig mycket i en storstadsregion jämfört med en mindre ort?
Ja, det tror jag nog att det gör. Exempelvis finns det ju ganska många fler poliser i storstäder än på mindre orter och detta leder till att viss aktivism blir lite problematisk. Vi kan ju t.ex. inte gå ut och affischera i centrala Stockholm mitt på dagen, då skulle vi alla bli gripna direkt.

Ni har gjort en hel del innovativa aktioner under åren. Flera som fått en annan att dra på smilbanden. Någon kommentar kring det?
Jag kan utlova att det kommer att bli mer av den varan framöver.

Hur ser den närmsta framtiden ut för Stockholms aktivister?
Den ser ljus ut, vi expanderar som sagt och jobbar därför också på att förbättra vår struktur och finslipa vår aktivism. Som tidigare nämnt blir det även mer spektakulära aktioner framöver.

Det låter mycket bra! Några avslutande ord till alla de tusentals stockholmare som håller med oss men som ännu inte riktigt vågat ta det där klivet att ansöka till Motståndsrörelsen?
All hjälp i alla former uppskattas. Vi behöver såväl gatuaktivister som medlemmar med mer administrativa sysslor. Alla kan hjälpa till med något, det finns inga ursäkter för att inte vara aktiv!
kollage

Är du lika nyfiken som jag på att följa stockholmarnas fortsatta kamparbete i allmänhet och se mer av de utlovade spektakulära aktionerna i synnerhet? Fortsättning följer här på nordfront.se.

För att ta kontakt med Stockholms aktivister om du undrar över något eller för att höra hur just du kan hjälpa till i kampen, slå en signal till nästeschef Emil Hagberg på: 0736986416.


  • Publicerad:
    2013-07-25 01:11