RIGA. Känslorna har varit delade inför den lettiska minnesdagen i centrala Riga som varje år tillägnas alla de soldater som under andra världskriget stred för landets självständighet.

WaffenSSlatvian

Idag, den 16 mars 1944, stred de två lettiska SS-förbanden nummer 15 och 19 för första och enda gången sida vid sida i stridigheterna vid Velikayafloden. Dagen blev 1952 inofficiell minnesdag och instiftades av Daugavas Vanagi som är en organisation för gamla Waffen SS-veteraner.

Många av SS-soldaterna bildade senare kärnan i motståndsrörelsen mot den sovjetiska ockupationen med sin början 1944. Under ockupationen förstatligades handel och industri, jordbruket kollektiviserades också. Det uppges att under en tioårsperiod dödades, deporterades eller fängslades minst 120 000 människor.

Olika organisationer har sedan dess hedrat de fallna SS-soldaterna på detta datum och 1997 fick dagen stor uppmärksamhet i landet. Det var när Mr Juris Dalbiņš, befälhavare för de nationella väpnade styrkorna, deltog samma år som ryska utrikesministeriet kritiserade dagen och märkte den som ”en marsch för gamla SS-medlemmar”. När Dalbiņš trots kritiken även engagerade sig efterföljande år resulterade det i att han fick lämna sin post.

Riga16mars

Samma år skedde även motdemonstrationer utförda av ”anti-nazistiska” grupperingar, något som radikaliserade evenemanget som tidigare varit en lugn minnesdag i respekt för döda folkkamrater. 1998 kan därför ses som startpunkten för den ryska anti-nationalsocialistiska propagandan, där ryskunderstödda organisationer skriker slagord och blockerar framfarten för deltagare i minnesceremonin.

Den 16 mars blev till slut en officiell minnesdag i Lettland 1998. Men efter att Landet i media blev beskyllda för att ha ”förhärligat nazismen”, samt utsatts för påtryckningar från politiker på vänsterkanten och en ökande kritik från Ryssland, avskaffades dagen år 2000.

Lettlands president, Andris Bērziņš, gjorde i ett uttalande till tv-kanalen LNT i februari klart att letterna som under andra världskriget var inkallade i den tyska armén inte är några brottslingar. Han var uppenbart förvånad över de negativa reaktionerna som minnesdagen uppbringat och menade att soldaterna under kriget kämpade för ett självständigt Lettland: ”Vi bör istället böja våra huvuden för dem.”

Källa:
The Conservative Union ”For Fatherland and Freedom”/LNNK


  • Publicerad:
    2013-03-16 06:00