EKONOMI Inflationen steg med 3,3 procent i januari, jämfört med 2,3 procent i december. Siffrorna är något överdrivna, man bör istället titta på månadsförändringen, menar civilekonomen.

Inflationstakten i Sverige har ökat tillfälligt, enligt Statistiska Centralbyrån, som rapporterade att priserna steg med 3,3 procent i januari. Trots detta bedöms uppgången som övergående av de flesta analytiker, enligt SVT.

Det centrala måttet för kärninflationen, Konsumentprisindex, där varken räntor eller energipriser ingår, används av Riksbanken för att uppnå det långsiktiga inflationsmålet på 2 procent.

I januari uppgick Konsumentprisindex till 3,3 procent, vilket innebär en ökning av priserna jämfört med samma period föregående år. I december låg Konsumentprisindex på 2,3 procent.

— Vill man mäta temperaturen på inflationen just nu tittar man i stället på månadförändringen, och då ser det bättre ut. Tar man bort energipriserna så är månadsförändringen i januari minus 0,5 procent.t, säger civilekonomen Alexander Norén i SVT.

Bland de faktorer som bidrar till den lägre inflationstakten nämns utrikes flygresor, kläder och drivmedel, vilka har blivit billigare. Å andra sidan har priser på el och hyror ökat.

Att Konsumentprisindex skulle öka i januari förväntades, delvis på grund av årliga höjningar såsom kollektivtrafikavgifter, vatten- och avloppsavgifter samt hyror. De flesta bedömare anser att denna effekt är tillfällig.

Situationen ser också bättre ut jämfört med januari 2023, då Konsumentprisindex låg på höga 9,3 procent. Framtida prognoser antyder att den underliggande inflationen fortsätter att minska.

— – Dagens inflationssiffror överraskade inte positivt, så någon sänkning redan i mars lär det inte bli. Men till sommaren är inte uteslutet., säger Norén