Sedan det blev känt att pedofilen Peter Grusmark åtalats vid Luleå tingsrätt, och som förmodligen många Nordfront-besökare läst om, ansåg några av Nordiska motståndsrörelsens aktivister i staden att hans grannar skulle upplysas om vem han är. Detta då många i området har egna barn och som många vet är barn naiva, sårbara och lätta offer för sjuka individer.

Närmare 100 stycken kuvert med information om Grusmark och dennes sjuka lustar delades ut till boende i hans närhet. Allt gick bra och inga störningsmoment finns att rapportera om. Fler liknande kampanjer kommer att genomföras vid behov.

Kampen för en fri och trygg nordisk republik går vidare i Luleå!

IMG_0224IMG_0225


  • Publicerad:
    2016-07-07 22:00