NORDFRONT Idag återställer vi donationsmätaren och börjar samla in pengar för Nordfronts utgifter i november.

Medan insamlingen för september gick rekordsnabbt och var i mål redan efter 11 dagar lyckades vi under oktober månad inte riktigt nå i mål.

80 procent täcker dock en stor del av utgifterna och är positivt med tanke på hur stort engagemang vi har kunnat uppbåda bland Nordfronts läsare för att stödja Nordiska motståndsrörelsens insamling för dokumentärserien med Vera Oredsson och Ursula Haverbeck.

Nu nollställer vi mätaren och påbörjar insamlingen för en ny månad, nämligen november. När vi är i mål kommer vi uppdatera artikeln och återställa mätaren i slutet av månaden.

Stort tack till alla som donerar!

/Redaktionen