INSÄNDARE. Albin Andersson skriver i den här insändare om livsmedelskoden Codex Alimentarius.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

När man tänker på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), och Världshälsoorganisationen (WHO), utgår man kanske från att dessa organisationer verkar för mänsklighetens bästa. Ett område där dessa båda organisationer påstår sig samarbeta för konsumenternas hälsa är kring det som kallas Codex Alimentarius, vilket är latin för livsmedelskod. Syftet med detta regelverk och den kommission som sedan 1963 ansvarar för den är att skydda konsumenternas hälsa och tillåta fri handel mellan länder och till konsumenter. Det kan mycket väl vara så att idén med en toppstyrd reglering baserades på goda intentioner, men sanningen i nuläget är dock tyvärr en helt annan. Codex Alimentarius har med tiden urartat till att stora globala livsmedels- och läkemedelsföretag, genom WTO, Världshandelsorganisationen, använder FAO och WHO som verktyg för att tvinga mänskligheten till att äta genmodifierade grödor, hormonbehandlat kött och kemiskt framställda mediciner och för att skaffa sig total kontroll över världens livsmedels- och läkemedelsproduktion. Det som på ytan ser ut som ett altruistiskt initiativ handlar således i själva verket om att stora företag vill säkerställa stora profiter.

Kommissionen har cirkaa 27 aktiva kommittéer som behandlar livsmedelsrelaterade frågor om allt från barnmat till kosttillskott. Det krävs inga som helst kunskaper om livsmedel för att vara delegat i kommissionen som nästan uteslutande består av tjänstemän och byråkrater. Dessa är utsedda av sina respektive regeringar. Codexkommissionen består alltså till största delen av byråkrater som är utsedda av andra byråkrater. Delegaterna är dessutom utsatta för starka påtryckningar och lobbyverksamhet från de globala storföretagen. En colombiansk delegat kläckte exempelvis ur sig att ”vitaminer är farliga och borde förbjudas!” under Codexmötet i Rom år 2005. Det säger en del.

De stora globala livsmedels- och läkemedelsföretagen vill eliminera alternativ medicin, alternativ läkekonst och ekologisk odling. Om kosttillskott och alternativ medicin ändå tillåts säljas fritt späds de ut så att de är helt verkningslösa. Om de har verkan kommer de på sikt att klassas som receptbelagda läkemedel och får då endast säljas på apotek.

Dyra och obligatoriska tester av livs- och läkemedel innebär att endast de rika globala företagens patenterade produkter kan leva upp till Codex-standarden. Företag som sysslar med alternativ medicin, alternativ läkekonst och ekologisk odling har inte ekonomiska resurser för att genomföra de rigorösa testerna på sina produkter och tvingas bort från marknaden. Länder som inte vill införa Codexkommissionens riktlinjer riskerar att utsättas för handelsblockad, vilket innebär att kommersiella intressen går före medborgarnas hälsa.

En annan följd av Codex är att de fattigare ländernas invånare riskerar svält och sjukdomar i massiv skala, eftersom de inte har råd med de av kommissionen godkända livs- och läkemedlen. Codexreglerna säger t.ex. att boskap måste behandlas med hormonbehandling för att få användas i livsmedelsproduktion, något som invånarna i tredje världen inte har råd med. De har heller inte råd med de patenterade genmodifierade grödorna, eftersom dessa inte är självsående utan måste köpas och sås på nytt varje år. Djurskydd och etik räknas heller inte in bland de faktorer som ska ligga till grund för Codexbeslut.

Codex är en pågående process som grundas på politik, egenintresse och skrämseltaktik. Den kan få katastrofala följder för det generella hälsotillståndet i världen, något som individerna som styr det hela bakom kulisserna troligtvis kallt räknar med. Alkohol och tobak får säljas fritt utan större restriktioner och hundratusentals människor dör varje år av mediciner, men man vill reglera vitaminer, mineraler, alternativ läkekonst och ekologisk odling. Något är uppåt väggarna fel.

/Albin Andersson

Källor:
Codex Alimentarius hemsida: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/en/
Codex Alimentarius: Global livsmedelsimperialism (2012), Scott Tips, (red). Monrovia, California: Foundation for Health Research.


  • Publicerad:
    2016-04-24 19:35