UTRIKES. Den internationella domstolen i Haag har idag valt att avslå en åklagares begäran om att utreda amerikanska krigsbrott i Afghanistan.

Idag beslutade den internationella domstolen i Haag, som är ett FN-organ, att avslå åklagaren Fatou Bensoudas begäran om att utreda amerikanska krigsbrott i Afghanistan som till största del ägt rum åren 2003-2004. Beslutet kom bara dagar efter att USA hävt åklagarens inresetillstånd, vilket ligger i linje med tidigare uttalanden från statssekreteraren Mike Pompeo.

Domstolen medger att man visserligen har jurisdiktion och att Bensoudas anklagelser är såpass välunderbyggda att de borde utredas, men istället väljer man alltså att ge avslag dels därför att man inte säkrat bevisning på ett tidigt stadium och dels därför att USA vägrar samarbeta.

I beslutet skriver man även att ”en utredning om situationen i Afghanistan just nu inte skulle tjäna rättvisans intresse”. Återigen verkar alltså amerikaner komma undan med krigsbrott.

Källa:
Hague Court Caves To US Threats: Rejects Afghan War Crimes Case


  • Publicerad:
    2019-04-12 20:55