ISRAEL. Terrorstaten Israel anklagas nu av FN för brott mot mänskliga rättigheter.

Santiago Canton. Foto: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CC BY 2.0)

I en rapport från FN anklagas den israeliska armén för att medvetet ha skjutit civila människor, inklusive barn, sjukvårdare och journalister under de stora fredagsdemonstrationerna i Gaza 2018.

Demonstrationerna var protester som uttryckte krav på att palestinierna skulle få tillbaka sitt land och återupprätta sitt folk.

Israel misstänks därmed för att ha brutit mot internationella lagar om mänskliga rättigheter. Demonstrationerna gick under namnet Den stora återvändarmarschen.

— Kommissionen har rimliga skäl att tro att israeliska säkerhetsstyrkor begick allvarliga överträdelser mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär lag, sade utredningskommissionens ordförande Santiago Canton.

Canton och hans kommission vill att allt material man samlat in under utredningen mot Israel ska skickas till den internationella brottmålsdomstolen i Haag.

FN:s medlemsländer sägs överväga individuella sanktioner som reseförbud och frysta tillgångar för dem som kan identifieras som ansvariga för mördandet och skadandet av tusentals palestinier. Minst 214 palestinier dödades – FN-rapporten uppger 183 döda – varav 35 var barn. Över 18 000 skadades.

Israel avfärdar rapporten som ”maniskt Israel-hat”
Inte oväntat avfärdas rapporten av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu – som enligt RT nu har åtal att vänta på grund av sin korruption.

Netanyahu säger kategoriskt att kommissionen nu har ”slagit nytt rekord i hyckleri och lögner byggda av ett maniskt Israelhat”.

Han tillade att Israel kommer att fortsätta ”försvara” sina medborgare och sin suveränitet med våld ”från attacker från Hamas och Iranstödda terrororganisationer”.

Israels nyligen tillsatta utrikesminister Yisrael Katz som redan har lyckats skapa en diplomatisk kris i relationerna med Polen kallade rapporten ”fientlig, lögnaktig och partisk”.

Källor:
FN anklagar Israel för civila dödsoffer
Gaza protests: All the latest updates
Israeli PM Netanyahu to be indicted in corruption cases, pending hearing – Justice Ministry


  • Publicerad:
    2019-03-01 11:30