Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Judisk ledare: “Vi måste döda folk som inte följer de judiska lagarna”

Av Robin Palmblad, 2015-10-04
robin.palmblad@nordfront.se

JUDENDOM. Nyligen höll en judisk ledare en chockerande föreläsning i Israel. Ljudupptagningen går nu viral.

Skräder inte i ordet, den judiska ledaren uppmanar sina åhörare att fortsätta strävan efter att tvinga mänskligheten till att lyda under judisk lag.

Skräder inte i orden: den judiske ledaren uppmanar även sina åhörare att införa judisk lag över hela mänskligheten och döda de som är olydiga.

Veckans film

Klockan 12:00 varje söndag uppmärksammar Nordfront en film eller dokumentär av något slag. Har du förslag på en Veckans film? Kontakta då Robin Palmbladrobin.palmblad@nordfront.se

Det var den 9 september som Rabbi Yisrael Ariel, chef över Sanhedrin och Tempelinstitutet, höll en föreläsning i Israel. I föreläsningen menar han bland annat på att judar ska döda olydiga icke-judar, och att judar ska ”erövra” Irak, Turkiet och Iran.

Han menar även på att judarnas konung, Messias, ska tvinga mänskligheten till att lyda under judisk lag.

Ett av målen: att upprätta ett judetempel / världscentralbank

Rabbin Yisrael Ariel, som vi alltså hör instruera judisk lag till judiska åhörare, är även chef över The Temple Institute (översatt: Templeinstitutet) som har som mål att upprätta ”Det tredje templet” på Tempelberget i Jerusalem.

Med tanke på att föreläsningen hålls av en person som starkt eftersträvar upprättandet av ”Det tredje templet” så kan det vara intressant att förklara detta närmre.

Judetemplets funktion har Nordfront redan berättat om genom att återge den eminenta och högst läsvärda skriften Jag anklagar!, skriven av svensken Elof Eriksson redan på 1930-talet.

Efter Andra världskriget fanns skriften med på listan över förbjuden litteratur — en lista som omfattade minst 35 743 titlar, som förstördes i världshistoriens största bokbål, 1946.

I den intressanta skriften argumenterar Eriksson även för hur svenskar omedvetet kan råka bli arbetsmyror åt judisk makt-rörelsen, genom engagemang inom frimureriet, och därigenom komma att verka för upprättandet av ett nytt judetempel.

I skriften återfinns följande beskrivning av templets funktion:

Intill förstörelsen genom romarna spelade Jerusalem rollen av centrum för den judiska makten och det judiska världsfinanssystemet, vars högsta myndighet residerade i ”templet”. Sin stora rikedom bekommo judarna varken från den av dem undertryckta och utarmade urbefolkningen i Palestina eller vid denna tid längre genom handeln, utan från de omfattande penningoperationer som bedrevos från centralbanken i Jerusalems tempel.

'Frimurarförslag till nytt tempel i Jerusalem. Denna bild utgör en fotografisk återgivning av de amerikanska frimurarnas förslag till nytt tempel iJerusalem. Innanför ringmuren skådas de kolossala börs- och bankpalatsen samt innerst "heliga huset"med "det allra heligaste". På hitre sidan till höger utanför börsbyggnaden ses konung Salomosresidensslott.

Frimurarförslag till nytt tempel i Jerusalem. Denna bild utgör en fotografisk återgivning av de amerikanska frimurarnas förslag till nytt tempel i Jerusalem. Innanför ringmuren skådas de kolossala börs- och bankpalatsen samt innerst ”heliga huset” med ”det allra heligaste”. På hitre sidan till höger utanför börsbyggnaden ses konung Salomos residensslott.

Vill påtvinga mänskligheten judisk lag

Nedan är en översättning på delar ur ljudupptagningen från Rabbin Yisrael Ariels föreläsning:

— Icke-judar som inte följer de 7 noakidiska lagarna, som exempelvis ”du ska inte döda” och ”du ska inte stjäla” etcetera, förklarar ni fred med!

— Med detta menas det att du fråga ”följer du de 7 lagarna? I så fall låter vi er leva”.

— Om de inte gör det så dödar ni deras män, med svärd. Ni lämnar bara kvinnorna.

— Hur lämnar ni dem? De måste alla acceptera att följa de 7 lagarna. Det är så ni inför de 7 lagarna på en stad.

— Vi kommer att erövra Irak, Turkiet… vi kommer att ta Iran. Också.

— Vi kommer att införa de 7 noakidiska lagarna på alla dessa platser. Men att införa dem görs inte med rättssalar! Istället görs det med krig!

— Men inte bara genom att döda. Istället motsatsen. Du säger ”Jag anmodar dig fredligt”.

— Om de säger att de ger sig och ”från och med nu finns det ingen mer kristendom, ingen mer Islam och moskéerna och de kristna korsen tas ner, och vi följer de 7 noakidiska lagarna”.

— Detta är Messias uppgift att få hela världen till att följa de 7 noakidiska lagarna. På riktigt.

Vill döda folk som inte följer de judiska lagarna

Den judiske ledaren säger i slutet av ljudupptagningen att icke-judar som inte följer lagarna bör dödas, om tillfället är det rätta:

— Därför säger Maimonides [en judisk filosof red. anm] att om du ser en person på gatan som inte följer de 7 lagarna — detta är det han säger — om vi är starka nog, måste vi döda honom.

Rabbin Yisrael Ariel insinuerar även att judar borde mörda USA:s president Barack Obama, eftersom han enligt Ariel inte följer de judiska lagarna.

— Dessa ord är kanske inte så roliga att höra. Men det är därför som vi har vår Torah, skriven av Moses.

Hör ljudupptagningen (engelsk undertext):

Intresserade av politiskt inkorrekt läsning om judisk makt? Läs i så fall skrifterna Bolsjevismen från Moses till Lenin och Jag anklagar!.


  • Publicerad:
    2015-10-04 10:06