Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Skriften som chockade världen

Av Robin Palmblad, 2015-06-06
robin.palmblad@nordfront.se

JUDISK MAKT. Få skrifter har förundrat mänskligheten så mycket som Sions vises protokoll.

Det enda uttalandet som jag bryr mig om att göra angående Protokollen är att de stämmer med vad som pågår. De är 16 år gamla, och de har stämt in på situationen upp till dags dato.

Henry Ford, grundare av Ford Motor Company, 1921

Det står om Avpixlat i Sions vises protokoll:

Våra tidningar kommer att representera alla möjliga inriktningar – aristokratiska, republikanska, revolutionära, t o m anarkistiska – så länge som konstitutionen existerar. De skall, som den indiska guden Vischnu, ha hundra händer, av vilka var och en kommer att känna vilken som helst allmän mening på pulsen. Då pulsen blir alltför febril, för dessa händer den allmänna meningen mot vårt mål, eftersom en upprörd individ förlorar sitt sunda omdöme och lätt underkastar sig en främmande ingivelse. Dumhuvuden som tror att de upprepar sina meningsfränders tankar, kommer att upprepa våra tankar eller sådant som gagnar våra syften. De inbillar sig att de följer sitt partis organ, medan de i verkligheten följer den flagga som vi hissar för dem.

Kommentar på Nordfront, 2014

Engelsk utgåva av protokollen.

Amerikansk utgåva av protokollen.

Första ryska utgåvan av protokollen.

Första ryska utgåvan av protokollen.

Amerikansk utgåva.

Amerikansk utgåva av protokollen.

Arabisk utgåva av protokollen.

Arabisk utgåva av protokollen.

Engelsk utgåva av protokollen.

Engelsk utgåva av protokollen.

Rysk utgåva av protokollen.

Rysk utgåva av protokollen.

Engelsk utgåva av protokollen.

Engelsk utgåva av protokollen.

sions_vises_protokoll_italienska

Italiensk utgåva av protokollen.

Tysk utgåva av protokollen.

Tysk utgåva av protokollen.

Ständigt aktuellt ämne

Veckans film/skrift

Klockan 12:00 varje söndag uppmärksammar Nordfront en film, skrift eller dokumentär av något slag. Har du förslag? Kontakta då Robin Palmbladrobin.palmblad@nordfront.se

Sion vises protokoll sägs basera sig på en avskrift av ett anförande som Theodor Herzl höll vid den sionistiska kongressen i Basel år 1897, och kan beskrivas som ett internt protokoll, skrivet av toppen inom judisk makt-rörelsen.

Judisk makt-anhängare har i sin tur, allt sedan protokollen läckte, febrilt hävdat att skriften är ”en förfalskning” av den tsar-ryska underrättelsetjänsten. Påståenden om att skriften skulle vara en förfalskning bemöts här.

Professor Johan Galtung är en av världens mest kända freds- och konfliktforskare. Han har verkat som medlare i över 40 konflikter, bland annat i Sri Lanka, Afghanistan och Ecuador.

Sions vises protokoll har översatts till nästan varje språk som finns på jorden och är ständigt aktuella allt eftersom nya utgåvor av protokollen publiceras. Innan skriften studeras bör Nordfronts artikel gällande frimureriet läsas, för att förstå vad frimureriet handlar om, eftersom frimureriet nämns i protokollen.

Dr. David Duke kommer snart att släppa en version av skriften med judisk makt-motståndaren Henry Fords noteringar gällande protokollen, men även Dukes egna uppdateringar om hur världshändelser stämt in i protokollen. Dukes utgåva av protokollen har fått en egen webbplats, där ytterligare information finns att tillgå.

Dr. David Duke berättar här om protokollen.

På politiskt korrekta Wikipedia, grundat av den sionistiska juden James Yerucham Wales, beskrivs Sions vises protokoll på följande vis:

Sions vises protokoll (ryska: ”Протоколы сионских мудрецов” eller ”Сионские протоколы”) är ett förment sionistiskt dokument som beskriver en planerad judisk sammansvärjning med målet att uppnå världsherravälde. I skriften anges frimurare, liberaler, kommunister och kapitalister vara judarnas redskap för att behärska världen. Protokollet, som vid upprepade tillfällen bevisats vara en förfalskning, utger sig för att vara en avskrift av ett anförande, som Theodor Herzl höll vid den sionistiska kongressen i Basel år 1897.

Nordfront vill uppmärksamma att den svenska PDF-utgåvan av skriften numera är grafiskt uppsnyggad tack vare gediget arbete av ”JMK”.

Klicka för att ladda ner som PDF-bok.

Ursprungligen publicerad 2014-08-14.


  • Publicerad:
    2015-06-06 20:00