SVENSK GRUNDLAG. Att judiskt storkapital har monopol på merparten av ”svensk” massmedia utgör ett allvarligt hot mot svensk grundlag. Det är dags att vi återupprättar svensk åsikts- och yttrandefrihet.

Låt oss först bevisa denna tes, och sedan förklara varför detta är ett allvarligt hot mot svenska medborgares grundlagsstadgade rättigheter.

Carl-Johan-Bonnier_krossa_dem

Carl-Johan Bonnier, styrelseordförande för Bonnier-koncernen.

Beviset på tesen ”’gammelmedia’ = judisk”

  • Schibsted-koncernen: Till Aftonbladets och Svenska Dagbladets största ägare hör enligt Aftonbladet ”direkt och indirekt JP Morgan, Goldman Sachs och Bank of New York Mellon” – alltså judiska storbanker.
  • Bonnier-koncernen: Den judiska familjen Bonniers äger exempelvis Dagens Nyheter, Expressen, Dagens Industri, Bonnier Tidskrifter, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Svensk Filmindustri och TV4. Dessa mediabolag är enbart toppen av isberget över vad Bonniers äger.
  • Stampen-koncernen: Den judiska familjen Hjörne äger genom Stampen bland annat Göteborgsposten.

Utöver dessa koncerner så har vi MittMedia-koncernen som ägs av en suspekt och insynsskyddad stiftelse, Nya Stiftelsen Gefle Dagblad. MittMedia agerar precis enligt samma radikala, kulturmarxistiska/liberala och svenskfientliga doktrin som koncernerna ovan gjort sig så hatade för.

Lögner om Bonniers och Hjörnes judiskhet
En del brukar ljuga och påstå att varken familjen Bonniers eller familjen Hjörne är judar, något som alltså inte stämmer. Exempelvis menade Carl-Johan Bonnier, styrelseordförande och ledande ägarrepresentant inom Bonnierfamiljens företag, på motsatsen då hans egen tidning Dagens Industri intervjuade honom.

Han fick nämligen frågan ”Stör det dig att kopplingen mellan familjen Bonnier och judendomen ofta görs?”, varpå han då svarade:

Nej inte alls, det judiska arvet känns ändå som grundläggande för släkten.

Gällande Hjörnes judiskhet blev detta utrett på Flashback:

Vare sig Harry Hjörne och Lars Hjörne var judar men Lars Hjörne var gift med en judinna och de fick en judisk son, Peter Hjörne, varpå släkten Hjörne blev judar och judisk makt över media kunde öka tack vare detta förhållande.

Peter Hjörne gjorde sig även känd då han betalade biobiljetter till samtliga gymnasieelever i Göteborg så att dessa fick se filmen Schindlers List. Filmen baserar sig dock på en novell i kategorin fiction, något som de unga göteborgarna med största sannolikhet var helt omedvetna om då de blev indoktrinerade i ”Förintelse”-bluffen.

Svenskar terroriseras av icke-svensk massmedia
På pappret ska svenska medborgare ha rätt till yttrandefrihet, åsiktsfrihet och föreningsfrihet. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut eftersom dessa judiska publikationer kommit på att ifall de terroriserar svenskar som uttrycker en viss typ av åsikter, så innebär detta att yttrandefriheten kan beskäras godtyckligt av de förstnämnda.

Svensk grundlag är alltså underställd den oerhörda makt som icke-svensk massmedia besitter. På detta vis har nämnda mediekoncerner fullständigt missbrukat sin makt och piskat svenska folket till att inte våga motsätta sig att Sverige konsumeras av flykting-strömmar från sionistiska krig och ett överbefolkat Afrika.

Dessa orättfärdiga och folkrättsvidriga krig har föga förvånande frambringats genom en amerikansk kongress i knäet på lobbygruppen AIPAC, uppbackade av det sionistiska mediemonopolet i USA.

Här är ett exempel på grundlagsfientliga förföljelser:

Den judiska Bonnier-publikationen Expressen gjorde sig ökänd i slutet av 2013, då de gjorde ”hembesök” hos svenskar som vågat nyttja sin grundlagsskyddade yttrandefrihet anonymt.

Redan 1936 beskrev Oscar Landahl situationen i Sverige på detta vis:

En affärsman vågar inte, för att inte riskera att förlora sin kundkrets, tala om att han är antisemit. En anställd får vara beredd på att bli avskedad från sin plats, om han tillkännager sin eventuella antijudiska ställning. Tjänstemän av alla slag kan ha vilka åsikter som helst och offentliggöra dessa de riskerar intet. Men om man säger, att man är antisemit då blir det en annan situation. Gå till Dig själv, och Du måste erkänna, att vi har rätt. Vi har väl ”demokrati och frihet”!?

Då det gått så långt, att svenska medborgare, som i dessa dagar så ofta besjunger sin nuvarande frihet, inte vågar i sitt eget fädernesland opponera sig mot ett främmande folks inflytande för att inte förlora sin försörjning och sitt anseende, då måste väl detta vara tillräckligt bevis på att det finns en [censur pga. Hets mot folkgrupp].

Hur återupprättar vi svensk yttrandefrihet?
Svaret på den frågan är enkelt. Svenskar måste konkurrera ut denna massmedia och byta ut de förrädare som ockuperar Riksdagen. Vi måste återta ”systemet” och sätta oss själva som herre på täppan över det land som rättmätigen tillhör svenskar. Då vi befinner oss i maktställning kan vi skrota åsiktslagar likt ”Hets mot folkgrupp”, en lag som för övrigt tillkom just genom judiska påtryckningar på Sveriges politiker.

Frimurarpolitiker med dolda lojaliteter, grundlagsfientlig icke-svensk massmedia och dess frambringade vänsterextremism är främmande makt som vi blivit nödgade att vinna över.

Klaga inte -- kämpa! Seghet och kamp lönar sig!

Klaga inte — kämpa! Seghet och kamp lönar sig!

Svenskarnas samhälle har råkat ut för naturens obönhörlighet. Nu gäller det att vi får skinn på näsan och kämpar likt aldrig förr! Den förtryckande och icke-svenska massmedian är beroende av att kunna betala sina underhuggare — detta gör ditt ideella arbete inom alternativ-media till ett vapen mot förtryck!

Kampens timma är slagen! Mobilisera dig till alternativ-media!


  • Publicerad:
    2014-06-23 12:48