INRIKES. Rekonstruktionen av mediekoncernen Stampen fortsätter och ingen fordringsägare har överklagat tingsrättens ackord, vilket innebär att man slipper 75 procent av sina skulder.

Peter Hjörne, en av huvudägarna i Stampen.

Peter Hjörne, en av huvudägarna i Stampen.

Viss kritik har riktats mot Göteborgs tingsrätts beslut att avskriva 75 procent av dotterbolaget Stampen Local Medias skulder, dock har ingen av fordringsägarna överklagat beslutet. 25 procent av skulderna, närmare 220 miljoner kronor, ska dock betalas inom några månader.

Under september månad stod det klart att en grupp investerare kommer att gå in med nytt kapital i koncernen och det återstår nu att sluta nya avtal med bankerna till vilka man har 385 miljoner kronor i skuld.

Källa:
Stampen går vidare utan överklagan


  • Publicerad:
    2016-10-25 20:20