GREKLAND. Enligt en färsk undersökning uppges 85 procent av de svarande vara medvetna om judarnas kontroll över det globala finansiella systemet.

gyllenegryning_parlamentet-460x238

Enligt en undersökning utförd av den pro-judiska och antivita organisationen Anti-Defamation League är hela 85 procent av de 10 000 svarande mer eller mindre medvetna om den judiska kontrollen inom världens finansiella system.

På frågan om judar har för stor makt över näringslivet svarade hela 90 procent ja. En överväldigande majoritet, 70 procent, menade även att judarna gnäller för mycket om den påstådda förintelsen. 51 procent av grekerna anser även att judarna inte bryr sig om några andra folk än sitt eget.

På frågan om ”folk hatar judar på grund av hur judar beter sig” ställde 41 procent av de svarande sig bakom påståendet.

Undersökningen visar att grekerna är mer kritiska till judiska sionister än till exempel Iran, man kommer dock snäppet efter Turkiet. I de flesta Europeiska länderna, däribland Tyskland och Frankrike, uppges kritiken mot judisk makt-miljön ha minskat.

Källa:
Poll: 85% of Greeks Believe the Jews Have Too Much Power Over Global Finance


  • Publicerad:
    2015-07-13 15:15