Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Jan Milld kritiserar “Förintelse”-religionen

Av Redaktionen, 2015-05-20
redaktionen@nordfront.se

NATIONALISM. Den nationalistiske veteranen Jan Milld har nu kritiserat den så kallade Förintelsen och, i likhet med Nordfront och andra, jämfört vissas förhållningssätt till Förintelsen med en troende persons förhållande till sin religion.

holocaust

Det är i ett blogginlägg som invandringskritikern Jan Milld, med bakgrund i Sverigedemokraterna där han bland annat har varit partisekreterare, går till angrepp mot ”Förintelsen”.

Inledningsvis frågar sig Milld vad som krävs för att bli kategoriserad som revisionist eller ”förintelseförnekare” och om han själv kan räknas som det? Millds slutsats är att siffran 6 000 000 döda judar är central:

Vad man måste tro på är att det var 6 miljoner judar som gasades ihjäl och sedan kremerades av de tyska nazisterna under Andra världskriget. Varken mer eller mindre.

Själv uppger sig Milld vara kritisk till att exakt 6 000 000 judar ska ha mördats. Han ställer upp följande som argument för sitt tvivel:

Från början hävdades det att 4 av de 6 miljoner judarna dödades i Auschwitz.

Nu har denna siffra reviderats, till kanske 1 miljon, dvs med ca 3 miljoner.

Då säger mig detta, att totalsiffran också måste revideras, med samma siffra – till kanske 3 miljoner. (6 – 3 = 3)

Min uppfattning om den historiska verkligheten blir här inte uttryck för någon tro, utan för ett vetande. Förutsatt att den nya siffran för Auschwitz stämmer och att matematikens lagar inte har ändrats.

Eller hur?

Milld konstaterar vidare att det trots detta ändå för många verkar helt omöjligt att revidera den totala dödssiffran. Slutsatsen Milld drar är att det, precis som Nordfront och andra påpekat, uppstått som en modern religion med en omfattande mytologi som alla måste skriva under på och tro på. Milld beskriver det på följande sätt:

Kärnan är nog just detta, att det handlar om en tro – och ett krav på andra, att ansluta sig till denna tro. I det sammanhanget är just siffran ”6 miljoner” på något sätt helig.

Vilket indikerar att det mindre handlar om en historisk verklighet än om en påbjuden myt.

Vidare refererar Milld i artikeln till en bok som han har läst. Boken heter ”The Bad  War” och handlar om fixeringen vid 6 000 000, en annan sak som Nordfront tidigare skrivit utförligt om.

Milld identifierar också tre funktioner ”Förintelsen” har: 1) Israel, judiska organisationer och enskilda judar tjänar ekonomiskt på Tysklands historiska skuld till det judiska folket, 2) Förintelsen ger legitimitet och politiskt handlingsutrymme åt Israel samt 3) Förintelsen gynnar den mångkulturella agendan genom att skuldbelägga vita människor och svartmåla vit nationalism.

I slutet av artikeln skriver Milld att han försöker ”streta emot” i frågan då han är emot de ovanstående saker Förintelsen används till samt att han inte vill ”ge upp möjligheterna att argumentera förnuftsmässigt och att söka sanningen”. Avslutningsvis skriver Milld att ”alla historiska skeenden måste kunna vara föremål för historisk forskning”, något som inte är fallet när det gäller ”Förintelsen” i Tyskland och flera andra europeiska länder.

Att Milld tar sig an denna kontroversiella fråga får ses som ett positivt tecken i tiden, precis som att den gamle professorn och invandringskritikern Karl-Olov Arnstberg på kort tid lyft upp judefrågan och skrivit positivt om Kevin MacDonald. Sverigedemokraterna må spåra ur, men de intellektuella invandringskritikerna ser ut att vara inne på rätt spår – vilket bådar gott för framtiden!

Två filmer Jan Milld lyfte fram i sitt inlägg:

Läs hela inlägget av Jan Milld:
6 miljoner?


  • Publicerad:
    2015-05-20 19:40