”FÖRINTELSEN”. Enligt forskare i Montréal lider barn till överlevare av ”förintelsen” fortfarande av vad deras föräldrar varit med om. Lidandet kan vara genetiskt betingat.

Moshe Szyf.

Moshe Szyf.

Det är den judiske genetikern Moshe Szyf, utbildad i Israel men nu stationerad i Montréal, som kommit fram till att ättlingar till överlevare fortfarande lider. Lidanden kan vara nedärvt i generna menar Szyf.

Enligt Moshe Szyfs forskning lider barn och barnbarn till överlevare av posttraumatisk stress som kan få utlopp vid ett trauma. Szyf säger att han kunnat se hur överlevare utvecklar en högre nivå av posttraumatisk stress än andra vid bilolyckor och menar att detta kan bero på förändringar i deras stresshormonsystem.

Szyf drar slutsatsen att förändringarna ärvts från överlevande föräldrar, men frågan återstår om erfarenheterna ärvts genom metylering av deras gener eller genom uppfostran.

— Påverkar unika judiska erfarenheter från det förflutna – såsom pogromer eller när våra far- och morföräldrar flydde – vårt beteende idag? Jag anser det vara en berättigad fråga, säger Moshe Szyf.

Att flykt och trauman under krig skulle vara en unik judisk erfarenhet ifrågasätts nog av överlevare från exempelvis de allierade terrorbombningarna av tyska civila under kriget eller den etniska rensningen av tyskar efter kriget. Huruvida deras erfarenheter har lett till ökad posttraumatisk stress nedärvt till barn och barnbarn har dock inte testats av Moshe Szyf.

Källor:
Born to suffer?
Epigenetics explains how ‘Jewish guilt’ may be inherited


  • Publicerad:
    2015-03-16 10:20