”FÖRINTELSEN”. En viktig pusselbit för att förstå förintelseblufferiet är svaret på frågan: varför just 6 000 000 judar?

Förintelsen är det svenska namnet på de tyska nazisternas folkmord på omkring sex miljoner judar, som ägde rum under andra världskriget.

Den skattefinansierade myndigheten Levande Historia, 2015. Källa.

Tror du att Hitler dödade 6 000 000 judar? I så fall tror du på judisk religion.

Tror du att de elaka tyskarna mördade 6 000 000 judar? I så fall är du influerad av judisk religion.

Judisk profetia talar om att ”återvända minus 6”

TaShuVU: En judisk profetia.

Den judiska profetian TaShuVU (”Ye shall return” översatt: ”du skall återvända”). Klicka för förstoring.

För att besvara rubriken på denna artikel går det att läsa vad en rabbin skrivit.

Här följer ett utdrag ur boken The Secrets of Hebrew Words författad av den framstående rabbinen Benjamin Blech, som förklarar hur siffran 6 i judisk religion är kopplad till återupprättandet av judarnas hemland (översatt av Nordfront):

Det hebreiska ordet för ”du skall återvända” (TaShuVU), verkar ha stavats inkorrekt. Grammatiskt kräver det ytterligare ett (vav). Det borde skrivas (TaShUVU). Varför saknar det bokstaven (vav) som står för sex? (TaShuVU) utan vav är en förutspåelse för det judiska folket om slutlig återvändo till deras nationella hemland. TaShuVU i nummer blir 708: tav=400, shin=300, vei=2, vey=6. När vi skriver årtalet, ignorerar vi millenniet. År 1948 i den sekulära kalendern, bevittnar vi miraklet av det judiska folkets återvändande till Israel. På hebriska var året 5708. Det var året förutspått av det inkompletta ordet (TaShuVu), du skall återvända. Vi återvände, saknande 6 — ett i allt viktigt 6 miljoner av vårt folk försvann under Förintelsen. Ändå talar uppfyllandet av förutsägelsen om precis det året underförstått av gematria [kabbalistisk metod för att tolka hebreiska skrifter genom att tolka ordens numeriska värden] av TaShuVU ger oss hopp om att orden av profeterna för Slutlig Återlösning också kommer besannas.

Originalcitatet. Klicka för förstoring.

Originalcitatet. Klicka för förstoring.

I artikeln History & Scriptural Origins of the Six Million Number förklaras kopplingen ytterligare:

Gällande nummret ”sex miljoner” bör du veta följande: I den hebreiska texten av Torah-profetiorna, står det i en att ”du skall återvända”. I texten är bokstaven ”V” eller ”VAU” frånvarande, eftersom hebreiska inte har siffror;  bokstaven V står för numret 6. Ben Weintraub, en religiös forskare, lärde sig från rabbiner att meningen med den saknande bokstaven betyder att numret är ”6 miljoner”. Profetian utläses då: Du kommer att återvända men med 6 miljoner mindre. Läs Ben Weintraubs bok The Holocaust Dogma of Judaism, Cosmo Publishing, Washington 1995, sidan 3. De saknade 6 miljonerna måste finnas innan judarna kan återvända till det Utlovade Landet.

På webbplatsen Torah for Dixie, en judisk webbplats för judisk religion, återfinns följande i artikeln Going Home, skriven av Benyamin Cohen:

Nu låt oss återkoppla till den saknade bokstaven vav från tidigare. Bokstaven vav, som numeriskt indikerar sex, refererar till de sex miljoner judar som vi förlorade i Förintelsen. Numera är ordet ”tashuvu återvända” ännu mer profetiskt än någonsin. Som Talmud klargör, det kommer enbart att ske ett återvändande till Israel då vi har passerat en kyrkogård. Nå, vi har verkligen passerat en kyrkogård i och med döden av sex miljoner av våra egna och nu kan vi vara lugna att återkomsten av Messias är vid horisonten.

Även om detta för utomstående kan verka vara en obetydlig numerologisk lek så har det alltså med religion att göra.

Sionistisk rapportering om 6 000 000 judar långt innan ”Förintelsen”
Här är ett hårresande tidningsurklipp från den 25 mars 1906 (arkiverad på The New York Times officiella webbplats) som talar om att ryska (inte tyska!) myndigheter planerar att ”systematiskt och mordlystet utrota” inte mindre än ”6 000 000 judar” som ”lösning på judefrågan”:

Artikeln publicerade 1906, 35 år innan "Förintelsen" sägs ha påbörjats.

Artikeln publicerades 1906, 35 år innan ”Förintelsen” sägs ha påbörjats.

Det är alltså ett etablerat faktum att redan långt innan ”Förintelsen” påstås ha ägt rum så rapporterade judisk massmedia om att 6 000 000 judar på olika vis utsattes för grymheter eller skulle ”systematiskt utrotas”.

Efter första världskriget rapporterades det om ännu fler ”Förintelse”-liknande historier (klicka för förstoring):

six-million-myth-5-ukranian-jews-aim-to-stop-pogroms six-million-myth4 six-million-myth-3-crucifixion-of-jews-must-stop

Genom sådan rapportering (se många fler exempel här, här och här) kunde sionistkontrollerad massmedia alltså genom ett trick mobilisera världsjudendomen till skapandet av den judiska staten, Israel, genom att anspela på en profetia.

Sionism definieras på följande vis av politiskt korrekta Wikipedia:

Sionism är en nationalistisk rörelse med rötter i 1800-talet som strävar efter att åstadkomma en judisk stat i Palestina.

Här finns även en pdf-bok som sammanställt några av dessa referenser till ”6 000 000 judar”, i detta fall 256 till antalet, som publicerats i tidningar långt innan (!) Nürnbergrättegångarna.

En granskning av ytterligare rapporter från judiska tidningar som också talar om påstådda förföljelser av 6 000 000 judar — daterade till åren 1915 – 1938. Dessa händelser påstås ha ägt rum långt innan den versionen av ”Förintelsen” — som vi fått lära oss om i skolan — ens hade påbörjats.

Siffran ”6 000 000 döda judar” revideras inte
Myten om att tyskarna hade en plan som ledde till att de utrotade 6 000 000 judar, främst med hjälp av ”gaskamrar”, är sedan längre motbevisad och dödssiffrorna är dessutom officiellt reviderade, men ändå vidhålls siffran 6 000 000 döda judar. Varför?

Svaret blir att utan detta antal så uppfylls alltså inte en religiös profetia gällande när Israel ska upprättas. Och det besvarar även hur en artikel som talade om att ryska myndigheter, som en lösning på ”judefrågan”, planerade att ”systematiskt och mordlystet utrota 6 000 000 judar”, kunde publiceras redan 1906.

Till vänster: Detta var plakatet som visades displayen i Auschwitz fram tills 1989: notera "4 miljoner" offer. Till höger: Detta är plakat finns för närvarande i Auschwitz - notera att antalet offer minskat till 1,5 miljoner -- en minskning av antalet dödsfall med 2,5 miljoner.

Till vänster: Detta plakat ingick i koncentrationslägret Auschwitz skräckpropaganda under fyra decennier, fram tills 1989: notera ”4 miljoner” dödsoffer. Till höger: Detta plakat finns för närvarande i Auschwitz: notera att antalet offer minskat till 1,5 miljoner — en liten nätt minskning av antalet dödsfall med 2,5 miljoner.

Förintelsebluffarna har reviderat dödssiffrorna i Majdanek men varit för snåla för att köpa nya skyltar. De gamla siffrorna syns fortfarande.

Dödssiffrorna i koncentrationslägret Majdanek har också reviderats successivt genom åren. De gamla siffrorna syns dock fortfarande.

Vetskapen om dessa uppgifter gör att det framstår som obehagligt att vanliga svenskar, och säkerligen även många judar, i dagsläget är helt omedvetna om att siffran 6 000 000 döda judar är sprungen ur judisk religion och istället tror att tyskarnas ”utrotning av 6 000 000 judar” är historisk fakta och något som inträffat.

Nordfronts längre artikel om ”Förintelsen” finns här och ytterligare läsning om siffran 6 000 000 och hur den är kopplad till judisk religion finns här.

Artikeln ursprungligen publicerad 2015-02-05.


  • Publicerad:
    2016-03-13 10:00