INSÄNDARE. Nordfront-läsaren Magnus Svensson avfärdar Förintelsen som en religion skapad av judisk massmedia.

Religionens överstepräster: den judisk-amerikanska filmindustrin.

Religionens överstepräster: den judisk-amerikanska filmindustrin.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Judiska massmedier i västvärlden har sedan årtionden tillbaka bearbetat oss med en propagandamyt som slutligen mer eller mindre fått karaktären av religion.

Till skillnad från andra religioner och till skillnad från andra historiska omständigheter, kan uttalat tvivel på denna religion i många europeiska länder leda till fängelsestraff, förutom olika slag av förföljelse.

Kärnan i denna nya religion är följande:

1. Hitler försökte utrota judarna och lyckades döda 6 000 000 av dem.

2. Många av dessa mord utfördes med cyanidgas i dödskamrar för detta ändamål.

3. Det kemiska ämne som användes för dessa mord var Zyklon B, för vilket offren utsattes.

Det är emellertid ett vetenskapligt faktum att människor som dött genom att utsättas för cyanidgas har kraftigt rosafärgad hud medan väggar i byggnader som använts för sådant ändamål måste ha blivit blåfärgade (liksom väggarna i de rum, som användes för avlusning av kläder, fortfarande är).

Så vad betyder alla dessa "ögonvittnen" till påstådda massgasningar av miljoner judar med kolmonoxid (från diesel eller bensinmotorer) i Reinhardt lägren (Treblinka, Belzec och Sobibor)?

Hur trovärdiga är alla dessa ”ögonvittnen” till påstådda massgasningar av miljoner judar? Ytterligare läsning om likfläckar relaterade till gasning finns här.

Ingen av de många ”ögonvittnen” som uttalat sig om gaskamrarna har dock omnämnt att kropparna var rosafärgade vilket ett verkligt ögonvittne omedelbart borde ha märkt. Ingen påstådd ”gaskammare” har uppvisat sådan blåfärgning. Även i övrigt motsäges deras ”vittnesmål” av rent tekniska orimligheter. Teknisk bevisning saknas helt, allt bygger på vittnesutsagor. Zyklon B användes visserligen i stora mängder i lägren men endast för avlusning av kläder i avsikt att stoppa epidemier, främst tyfus.

Punkt 2 och 3 ovan är alltså tekniskt orimliga. Beträffande punkt 1 kan påpekas att idén om ”sex miljoner lidande judar” är en gammal idé. Den förekommer i internationell (judeägd) press 236 gånger FÖRE Nürnbergrättegången 1945, tidigast 1890, och oräkneliga gånger därefter tills nu.

Som jämförelse kan nämnas att internationella Röda Korset hade tillträde till, och inspekterade alla koncentrationslägren och förde noggrann bok över dödsfall. Dom bokförde totalt 296 081 dödsfall, varav inte ett enda från gasning.

Judisk massmedia berättade snyfthistorier om 6 000 000 judar långt innan den versionen av Förintelsen — som vi fått lära oss om — ens hade påbörjats.

/Magnus Svensson


  • Publicerad:
    2014-12-05 05:25